Ewaluacje

Ewaluacja – Co? Kiedy? Jak? Zadanie dla zespołu?

Ponoć przed dobrze zgranym zespołem nie da się postawić przeszkód, które byłyby nie do pokonania. Wartość współpracy oceniać można nie tylko po przynoszonych przez nią wymiernych sukcesach, ale przede wszystkim po sposobach radzenia sobie z porażką. Dream team potrafi także trzeźwym okiem spoglądać na swoje osiągnięcia i wyciągać z nich wnioski, które mogą się mu przydać w przyszłości w realizacji podobnych działań. Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają dokładniej przeanalizować każdy etap podejmowanych w projekcie aktywności, tak by jak najlepiej realizować założone cele.

Badania ewaluacyjne

Zwykle ewaluacja kojarzy nam się ze spotkaniem, które następuje już po przeprowadzeniu jakiejś akcji. Oceniamy wtedy słabe i mocne strony projektu oraz to w jakim stopniu udało się zrealizować jego założenia. W ten sposób ostatecznie decydujemy czy kontynuować w przyszłości podobne działania, czy może zmodyfikować taktykę albo przyjąć zupełnie odmienną. To jednak tylko połowa prawdy o badaniach ewaluacyjnych, ponieważ możemy przeprowadzić je właściwie na każdym etapie projektu, osiągając różne istotne cele. Powinniśmy zwłaszcza skupić się na początku, środku i końcu realizacji, możemy wtedy liczyć na najpełniejszy obraz ewaluowanego zjawiska oraz uniknąć wpadek i porażek bez rezygnacji z dalszej działalności. Oczywiście nie w każdym przypadku potrzebne są takie całościowe badania, nie zawsze są też możliwe do przeprowadzenia. Jeżeli podejmowane przez nas przedsięwzięcie musi się odbyć bez względu na poziom sukcesu, wówczas spokojnie można sobie darować ewaluację mid-term, skupiając się na podsumowaniu finału projektu i wyciągnięciu wniosków na przyszłość.

Własnymi siłami czy z drobną pomocą?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma nic prostszego niż przeprowadzenie ewaluacji samodzielnie i że można zostawić to zespołowi odpowiedzialnemu za całościową realizację projektu. Niestety bardzo często okazuje się, że tak przeprowadzona analiza do niczego nie prowadzi lub nie uwzględnia długotrwałych efektów, przez co łatwo dochodzi do przeoczeń i mylnych interpretacji. Warto w tym kontekście zastanowić się nad zatrudnieniem specjalistów od badań statystycznych w celu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Dzięki temu uzyskujemy cenne spojrzenie zewnętrzne, które ujmuje rzetelny obraz, odpowiadający rzeczywistości. To także okazja syntezy wiedzy specjalistów od badań społecznych z wiedzą naszych własnych pracowników. W efekcie otrzymujemy realną ocenę działań i naszych możliwości. Rzetelnie przeprowadzona ewaluacja pozwala na odkrycie niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka szczegółów, które składają się na wyjątkowość analizowanej sytuacji. Zewnętrzna firma badawcza posiada również odpowiednie metody i środki do gromadzenia, przetwarzania i analizy nawet bardzo dużej ilości danych. Wstępna ewaluacja jest zwykle poza naszym zasięgiem, właśnie ze względu na rozmiar powstającej bazy informacji. Jeśli chcemy żeby nasz produkt lub usługa były odpowiednio dopasowane do wymagań i oczekiwań  klientów, musimy dowiedzieć się o nich maksymalnie dużo.

Jak to jest z tymi kosztami?

Wydaje się, że samodzielnie przeprowadzone badania ewaluacyjne pozwolą nam zaoszczędzić, niestety często jest to tylko pozór. Trafne analizy mogą nam wskazać odpowiednie ścieżki rozwoju i strategie, których zastosowanie w perspektywie przyniesie zyski. Powinniśmy myśleć o badaniach jak o inwestycji, która nie tylko się zwróci, ale również przyniesie ze sobą rozmaite korzyści. Badania wykonane nierzetelnie, bez stosownej wiedzy i umiejętności często okazują się po prostu stratą czasu i środków, ponieważ uzyskane wyniki nie są w stanie nakreślić rzeczywistych możliwości optymalizacji projektu. Kluczowe dla rzetelności badań są dwa momenty związane z zastosowaniem syntezy wiedzy z zakresu informatyki i socjologii: konstruowanie dedykowanego narzędzia badawczego na samym początku badania oraz interpretacja pozyskanych danych zawarta później w raporcie końcowym. Przynajmniej te dwa etapy wymagają zewnętrznej konsultacji, aby móc mieć pewność, że działania badawcze dadzą mocne podstawy wnioskowania o sukcesie ewaluowanego projektu.

ewaluacje ewaluacja badania ewaluacyjne analizy ewaluacja mid term zespół ewaluacyjny
Copyright 2017 - 2020 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.