Artykuły

Ewaluacje

25 październik 2018

Ewaluacja – Co? Kiedy? Jak? Zadanie dla zespołu? Ponoć przed dobrze zgranym zespołem nie da się postawić przeszkód, które byłyby nie do pokonania. Wartość współpracy oceniać można nie tylko po przynoszonych przez nią wymiernych sukcesach, ale przede ws

Czytaj artykuł

Jak zwiększyć zyski gabinetu lekarskiego?

28 wrzesień 2018

Zwiększ zyski swojego gabinetu stosując proste narzędzia Być lekarzem to dbać o największy i najcenniejszy majątek człowieka – zdrowie. Wiąże się to z ciągłą bieganiną między jednym, a drugim pacjentem, wypisywaniem recept czy zwolnień, a także dbałośc

Czytaj artykuł

Kilka ważnych informacji o badaniach fokusowych

20 sierpień 2018

Efektywny proces badawczy charakteryzuje się przede wszystkim zastosowaniem w jego toku odpowiednich narzędzi, odpowiadających za wzrost jakości prowadzonych działań. W tym celu przed podjęciem się procesu, warto zadać sobie pytanie o jego cel, a następni

Czytaj artykuł

Innowacyjne metody zastosowane w badaniach społecznym

07 maj 2018

Dzięki rozwojowi narzędzi badawczych można przeprowadzać wieloetapowe procesy badawcze. Warto tutaj zwrócić uwagę na zastosowanie narzędzi online w projektach nakierowanych na badania społeczne. Przede wszystkim zaś warto odnieść się do takich narzędzi j

Czytaj artykuł

Co ma wpływ na jakość procesów badawczych?

23 marzec 2018

Innowacyjne systemy pozwalają na wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią proces badawczy, a jednocześnie wpłyną na pozyskane dane. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych oprogramowań (clinical data management) możliwym jest opracowywanie narzędzi nastawionyc

Czytaj artykuł

Badanie, które buduje zaufanie klientów

13 marzec 2018

Przeprowadzając badanie należy pamiętać o tym, że podjęte kroki powinny posiadać uzasadnienie, które pozwoli zweryfikować czy dane działanie przybliży badaczy do realizacji wytyczonego celu. W zakresie badań satysfakcji klientów można pozyskać zarówno inf

Czytaj artykuł

Istota badania satysfakcji klientów

07 marzec 2018

Kierując uwagę na satysfakcję klientów należy zwrócić uwagę, iż zadowolenie jest odczuciem indywidualnym, a więc związane jest z osobistym doświadczeniem oraz wymaganiami odnośnie danego produktu czy usługi. Celem badań satysfakcji klientów jest zweryfiko

Czytaj artykuł

Badanie rynku - badanie zwiększające skuteczność

26 luty 2018

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z kontrolowaniem rynku, na którym się działa. W tym celu przeprowadza się badania rynku, które odpowiadają między innymi za rozpoznanie potrzeb klientów bądź po prostu określenie grupy docelowych konsu

Czytaj artykuł

Satysfakcja pacjentów a jakość świadczonych usług

20 luty 2018

Dzięki systematycznie przeprowadzanym badaniom satysfakcji pacjentów w kontekście otrzymanych usług medycznych możliwe jest pozyskanie opinii pacjentów, a jednocześnie wsparcie określenie obszarów, które wymagają wprowadzenia zmian (a które usprawnią dzia

Czytaj artykuł

Głos pacjenta w procesie decyzyjnym

14 luty 2018

W obliczu zmieniających się potrzeb klienta warto przeprowadzać badania, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zmian, a przede wszystkim na ich wskazanie. Dzięki zapoznaniu się z wymaganiami rynku możliwe jest podejmowanie skutecznych oraz efektywnych

Czytaj artykuł
Copyright 2017 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.