Blog

Badania fokusowe – elastyczne wywiady

16 lipiec 2019

Możliwość zastosowania wielu metod badawczych w biznesie, celem wydobycia szczegółowych informacji na temat klientów, produktów, usług, bądź innych elementów będących elementem zainteresowań badań rynku, badania opinii oraz marketingowców. Elastyczna meto

Czytaj artykuł

Ewaluacje

25 październik 2018

Ewaluacja – Co? Kiedy? Jak? Zadanie dla zespołu? Ponoć przed dobrze zgranym zespołem nie da się postawić przeszkód, które byłyby nie do pokonania. Wartość współpracy oceniać można nie tylko po przynoszonych przez nią wymiernych sukcesach, ale przede ws

Czytaj artykuł

Kilka ważnych informacji o badaniach fokusowych

20 sierpień 2018

Efektywny proces badawczy charakteryzuje się przede wszystkim zastosowaniem w jego toku odpowiednich narzędzi, odpowiadających za wzrost jakości prowadzonych działań. W tym celu przed podjęciem się procesu, warto zadać sobie pytanie o jego cel, a następni

Czytaj artykuł

Innowacyjne metody zastosowane w badaniach społecznym

07 maj 2018

Dzięki rozwojowi narzędzi badawczych można przeprowadzać wieloetapowe procesy badawcze. Warto tutaj zwrócić uwagę na zastosowanie narzędzi online w projektach nakierowanych na badania społeczne. Przede wszystkim zaś warto odnieść się do takich narzędzi j

Czytaj artykuł

Co ma wpływ na jakość procesów badawczych?

23 marzec 2018

Innowacyjne systemy pozwalają na wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią proces badawczy, a jednocześnie wpłyną na pozyskane dane. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych oprogramowań (clinical data management) możliwym jest opracowywanie narzędzi

Czytaj artykuł

Badanie, które buduje zaufanie klientów

13 marzec 2018

Przeprowadzając badanie należy pamiętać o tym, że podjęte kroki powinny posiadać uzasadnienie, które pozwoli zweryfikować czy dane działanie przybliży badaczy do realizacji wytyczonego celu. W zakresie badań satysfakcji klientów możn

Czytaj artykuł

Istota badania satysfakcji klientów

07 marzec 2018

Kierując uwagę na satysfakcję klientów należy zwrócić uwagę, iż zadowolenie jest odczuciem indywidualnym, a więc związane jest z osobistym doświadczeniem oraz wymaganiami odnośnie danego produktu czy usługi. Celem badań satysfakcji k

Czytaj artykuł

Badanie rynku - badanie zwiększające skuteczność

26 luty 2018

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z kontrolowaniem rynku, na którym się działa. W tym celu przeprowadza się badania rynku, które odpowiadają między innymi za rozpoznanie potrzeb klientów bądź po prostu

Czytaj artykuł

Satysfakcja pacjentów a jakość świadczonych usług

20 luty 2018

Dzięki systematycznie przeprowadzanym badaniom satysfakcji pacjentów w kontekście otrzymanych usług medycznych możliwe jest pozyskanie opinii pacjentów, a jednocześnie wsparcie określenie obszarów, które wymagaj

Czytaj artykuł

Głos pacjenta w procesie decyzyjnym

14 luty 2018

W obliczu zmieniających się potrzeb klienta warto przeprowadzać badania, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zmian, a przede wszystkim na ich wskazanie. Dzięki zapoznaniu się z wymaganiami rynku możliwe jest podejmowanie skutecznych oraz

Czytaj artykuł
FGI badania FGI badania jakościowe FGI wywiady fokusowe focus group interview
Copyright 2017 - 2020 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.