Tag: observational studies (1)

Co ma wpływ na jakość procesów badawczych?

Innowacyjne systemy pozwalają na wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią proces badawczy, a jednocześnie wpłyną na pozyskane dane. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych oprogramowań (clinical data management) możliwym jest opracowywanie narzędzi nastawionych na pozyskiwanie danych, które będą cieszyć się odpowiednio wysoką jakością oraz użytecznością w nawiązaniu do postawionego celu badawczego.

 

Dobro badanego ma znaczenie

Poprzez wprowadzanie udoskonaleń odpowiadającym potrzebom oraz wymaganiom rynku możliwym jest kreowanie takich narzędzi jak np. eCRF, które będą uwzględniać:

 • oczekiwania badaczy;
 • szeroko rozumiane dobro badanych (anonimowość, komfort etc.);
 • oczekiwania rynku badawczego;
 • rozmaitość celów poddawanych badaniu.

W szczególności należy zwrócić uwagę na kwestie związane z dobrem badanych.  Dzięki udoskonaleniom wprowadzanym do narzędzi badawczych (przede wszystkim w aspekcie clinical data management) można przeprowadzać procesy, które w wysokim stopniu będą wpływać na zwiększanie bezpieczeństwa danych.

 

Zadbać o bezpieczeństwo…

Jeśli badany ma poczucie, że jego dane nie zostaną wykorzystane w inny sposób ani tym bardziej wykradzione, jest skłonny do udzielania prawdziwych odpowiedzi. Jeśli do tego w odpowiedni sposób zadba się o komfort ankietowanego to można wydobyć takie informacje, które w znaczący sposób wpłyną na wynik badania. Pozyskiwane dane w procesach badawczych mogą oddziaływać na:

 • wytyczenie nowych zależności, korelacji;
 • podejmowane decyzje;
 • wprowadzanie nowych rozwiązań;
 • przeprowadzenie znaczących zmian.

 

O tym nie możesz zapomnieć!

Systemy takie jak eCRF pozwalają na przeprowadzanie procesów badawczych, które dzięki innowacyjnym udoskonaleniom (clinical data management) będą wznosić badanie na nowy poziom jakości. Mimo to nie należy zapominać, że kluczowym dla przeprowadzenia skutecznego procesu badawczego jest:

 • skonkretyzowanie celu;
 • poprawne stworzenie narzędzia;
 • zachowanie uważności w procesie zbierania danych i ich interpretowania;
 • określenia najważniejszych aspektów badanego zagadnienia.

 

Narzędzia, które dbają o dane

Zauważa się, iż innowacyjne rozwiązania dają szansę na przeprowadzanie procesów badawczych, które będą opierały się na zastosowaniu narzędzi w pozytywny sposób wpływających na przeprowadzane działania. Jednocześnie dzięki wysokiej funkcjonalności takich narzędzi (clinical data management) możliwym jest właściwe zarządzanie danymi pozyskanymi w całym procesie badawczym.


Badania ankietowe od 4 zł.