Tag: ecrf (2)

Uzyskiwanie przewagi rynkowej

Uzyskiwanie przewagi rynkowej spędza sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Poszukują wciąż nowych rozwiązań i starają się wyprzedzać konkurencję, nigdy jednak nie zostawiając jej daleko w tyle. Stałe wysiłki zmierzające do podniesienia wydajności obejmują wszystkie najważniejsze elementy budowania przewag. Wśród nich uwzględnia się między innymi podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyspecjalizowanie poszczególnych działów – co często polega na wyposażeniu w innowacyjny sprzęt i technologie. Także oprogramowanie komputerowe, pozwalające na sterowanie rozmaitymi procesami w przedsiębiorstwie, zyskało sobie miano niezwykle istotnego elementu rozwoju firmy.

Oprogramowanie komercyjne

Poszukując rozwiązań informatycznych, które wspomogłyby pracowników przedsiębiorstwa w osiąganiu jeszcze lepszych wyników rozważamy zwykle oprogramowanie pochodzące od standardowych dostawców software’u firmowego. Oprogramowanie komercyjne oferują w sieci giganci przemysłu IT, oprogramowanie dla firm to rynek, na którym niektóre korporacje mają już ugruntowaną opinię. Jednak pomimo zaufania, na jakie zasługuje tak długa obecność w branży, warto zastanowić się, czy rozwiązania oferowane przez te przedsiębiorstwa nie okażą się zanadto zachowawcze, niechętne epokowym pomysłom, nowościom.

Wspieraj rozwój!

Może się okazać, że to małe firmy, założone przez pełnych pasji do swej pracy informatyków-programistów tworzą aplikacje, których zastosowanie zrewolucjonizuje rynek w przyszłości. Wspierając takie inicjatywy przyczyniamy się do ogólnego postępu w branży, rozwoju technologii i wyprzedzamy konkurencję, która boi się przecierać ścieżki. Oprócz samego faktu wspierania rozwoju technologicznego interesującą opcją jest także możliwość zamówienia oprogramowania dokładnie dopasowanego do potrzeb firm, programów szytych na miarę. Zamawiając aplikacje medyczne albo aplikacje bazodanowe mamy do wyboru kilka dostępnych na rynku produktów – jednak nasi pracownicy będą musieli oswoić się z ich użytkowaniem, co czasowo mogłoby obniżyć standardy w firmie. Jeśli natomiast zdecydujemy się na oprogramowanie szyte na miarę, możemy zaprojektować żądane funkcje w oparciu o preferencje pracowników. To znacznie więcej, niż intuicyjność, oferowana przez producentów.

Garść dodatkowych korzyści

Preferencje w projektowaniu mogą skupiać się nawet na takich detalach, jak kolorystyka czy logotyp, które będą wyrażały indywidualność przedsiębiorstwa. Posiadanie oprogramowania szytego na miarę, np. CRM, może się okazać prestiżowym elementem składowym profesjonalnego wizerunku firmy. Także pracownicy zwrócą z pewnością uwagę na oprogramowanie na zamówienie, które odpowiada ich potrzebom, lepiej integrując się z firmą.


Co ma wpływ na jakość procesów badawczych?

Innowacyjne systemy pozwalają na wprowadzanie rozwiązań, które ułatwią proces badawczy, a jednocześnie wpłyną na pozyskane dane. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych oprogramowań (clinical data management) możliwym jest opracowywanie narzędzi nastawionych na pozyskiwanie danych, które będą cieszyć się odpowiednio wysoką jakością oraz użytecznością w nawiązaniu do postawionego celu badawczego.

 

Dobro badanego ma znaczenie

Poprzez wprowadzanie udoskonaleń odpowiadającym potrzebom oraz wymaganiom rynku możliwym jest kreowanie takich narzędzi jak np. eCRF, które będą uwzględniać:

 • oczekiwania badaczy;
 • szeroko rozumiane dobro badanych (anonimowość, komfort etc.);
 • oczekiwania rynku badawczego;
 • rozmaitość celów poddawanych badaniu.

W szczególności należy zwrócić uwagę na kwestie związane z dobrem badanych.  Dzięki udoskonaleniom wprowadzanym do narzędzi badawczych (przede wszystkim w aspekcie clinical data management) można przeprowadzać procesy, które w wysokim stopniu będą wpływać na zwiększanie bezpieczeństwa danych.

 

Zadbać o bezpieczeństwo…

Jeśli badany ma poczucie, że jego dane nie zostaną wykorzystane w inny sposób ani tym bardziej wykradzione, jest skłonny do udzielania prawdziwych odpowiedzi. Jeśli do tego w odpowiedni sposób zadba się o komfort ankietowanego to można wydobyć takie informacje, które w znaczący sposób wpłyną na wynik badania. Pozyskiwane dane w procesach badawczych mogą oddziaływać na:

 • wytyczenie nowych zależności, korelacji;
 • podejmowane decyzje;
 • wprowadzanie nowych rozwiązań;
 • przeprowadzenie znaczących zmian.

 

O tym nie możesz zapomnieć!

Systemy takie jak eCRF pozwalają na przeprowadzanie procesów badawczych, które dzięki innowacyjnym udoskonaleniom (clinical data management) będą wznosić badanie na nowy poziom jakości. Mimo to nie należy zapominać, że kluczowym dla przeprowadzenia skutecznego procesu badawczego jest:

 • skonkretyzowanie celu;
 • poprawne stworzenie narzędzia;
 • zachowanie uważności w procesie zbierania danych i ich interpretowania;
 • określenia najważniejszych aspektów badanego zagadnienia.

 

Narzędzia, które dbają o dane

Zauważa się, iż innowacyjne rozwiązania dają szansę na przeprowadzanie procesów badawczych, które będą opierały się na zastosowaniu narzędzi w pozytywny sposób wpływających na przeprowadzane działania. Jednocześnie dzięki wysokiej funkcjonalności takich narzędzi (clinical data management) możliwym jest właściwe zarządzanie danymi pozyskanymi w całym procesie badawczym.


Badania ankietowe od 4 zł.