Tag: CATI-System (2)

Otwarci na nowe technologie

Branża badawcza, do niedawna stanowiąca egzotyczny świat specjalistów, otwiera się na współpracę z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W krąg działań z tym związanych wpisuje się udostępnienie niektórych narzędzi branżowych wspomnianym instytucjom na prawach licencji.

Ostatnio w ofercie firm badawczych spotkać można licencje na oprogramowanie do CATI, czyli system informatyczny dedykowany obsłudze studia do wykonywania wspieranych komputerowo wywiadów telefonicznych (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to metoda pozyskiwania danych, dzięki której możliwy jest kontakt z respondentem w wybranym przez niego miejscu i czasie, a uzyskane odpowiedzi zostają zapisane bezpośrednio w systemie badawczym.

CATI versus ankiety papierowe

Zaletą metody jest także szybkość dostępu do danych po zakończeniu badania oraz możliwość stałego wglądu w statystyki badania w trakcie jego realizacji. W porównaniu do klasycznego wywiadu ankietowego z wykorzystaniem papierowego formularza, metoda pozwala zaoszczędzić czas, niezbędny przy wprowadzaniu zebranych w papierze danych do systemu. Oprócz tego nie istnieje w jej wypadku koszt druku kwestionariuszy oraz problem przechowywania dużych ilości papierowej dokumentacji. Zmienia także postać zagadnienie związane z ochroną danych osobowych, której należało przestrzegać w procesie niszczenia dokumentacji papierowej. Metoda CATI w porównaniu z metodą tradycyjnego wywiadu ankietowego jest zatem bardziej ekonomiczna – i ekologiczniejsza.

Możliwość zorganizowania własnego badania z wykorzystaniem tego narzędzia może mieć każdy, kto dysponuje komputerem z dostępem do Internetu i zestawem słuchawkowym – a także licencją wspomnianego oprogramowania do CATI.

Co daje licencja oprogramowania do CATI

Zakup licencji umożliwia administratorski dostęp do udostępnianego na serwerze firmy badawczej oprogramowania. Panel administratora umożliwia zakładanie kont ankieterskich oraz tworzenie interaktywnych kwestionariuszy ankietowych. W zależności od intencji i możliwości wybranego oprogramowania CATI możliwe jest tworzenie formularzy o różnym stopniu skomplikowania. Oprócz prostych ankiet o liniowej budowie istnieje możliwość wzbogacenia kwestionariusza o dane multimedialne (np. nagrania) oraz konstrukcji pytań w ten sposób, aby wybranie określonej odpowiedzi powodowało pojawienie się innego pytania niż w przypadku wyboru alternatywy. Można skonstruować pytania otwarte i zamknięte, pytania jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz wielostopniowe analizy, w których odpowiedzi są skalowane. W związku ze złożonym charakterem niektórych kwestionariuszy, warto upewnić się, że wybrane oprogramowanie do CATI wyposażone jest w moduł testowania logiki ankiety, który pomoże prześledzić wszystkie przejścia między pytaniami i umożliwi zmodyfikowanie wykrytych w ten sposób nieprawidłowości.

Co warto sprawdzić

Istotną kwestią jest także automatyczne tworzenie kopii zapasowej wszelkich zebranych danych na serwerze, co zapobiega utracie wyników badania w przypadku awarii sprzętu komputerowego. Dobre oprogramowania do CATI pozwala na wyeliminowanie błędnych wpisów poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie. Działa tak na przykład moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach.

Oprogramowanie do CATI dostępne na rynku zwykle jest kompatybilne z najpopularniejszymi przeglądarkami, niektóre systemy CATI są zintegrowane z systemami VOIP, a intuicyjny interfejs użytkownika także nie należy do rzadkości. Warto zwrócić uwagę na możliwość eksportowania wyników badania w formatach zapisu danych, które są nam znane, dzięki czemu dalsza praca z zebranym materiałem okaże się o wiele prostsza.


Uzyskiwanie przewagi rynkowej

Uzyskiwanie przewagi rynkowej spędza sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Poszukują wciąż nowych rozwiązań i starają się wyprzedzać konkurencję, nigdy jednak nie zostawiając jej daleko w tyle. Stałe wysiłki zmierzające do podniesienia wydajności obejmują wszystkie najważniejsze elementy budowania przewag. Wśród nich uwzględnia się między innymi podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyspecjalizowanie poszczególnych działów – co często polega na wyposażeniu w innowacyjny sprzęt i technologie. Także oprogramowanie komputerowe, pozwalające na sterowanie rozmaitymi procesami w przedsiębiorstwie, zyskało sobie miano niezwykle istotnego elementu rozwoju firmy.

Oprogramowanie komercyjne

Poszukując rozwiązań informatycznych, które wspomogłyby pracowników przedsiębiorstwa w osiąganiu jeszcze lepszych wyników rozważamy zwykle oprogramowanie pochodzące od standardowych dostawców software’u firmowego. Oprogramowanie komercyjne oferują w sieci giganci przemysłu IT, oprogramowanie dla firm to rynek, na którym niektóre korporacje mają już ugruntowaną opinię. Jednak pomimo zaufania, na jakie zasługuje tak długa obecność w branży, warto zastanowić się, czy rozwiązania oferowane przez te przedsiębiorstwa nie okażą się zanadto zachowawcze, niechętne epokowym pomysłom, nowościom.

Wspieraj rozwój!

Może się okazać, że to małe firmy, założone przez pełnych pasji do swej pracy informatyków-programistów tworzą aplikacje, których zastosowanie zrewolucjonizuje rynek w przyszłości. Wspierając takie inicjatywy przyczyniamy się do ogólnego postępu w branży, rozwoju technologii i wyprzedzamy konkurencję, która boi się przecierać ścieżki. Oprócz samego faktu wspierania rozwoju technologicznego interesującą opcją jest także możliwość zamówienia oprogramowania dokładnie dopasowanego do potrzeb firm, programów szytych na miarę. Zamawiając aplikacje medyczne albo aplikacje bazodanowe mamy do wyboru kilka dostępnych na rynku produktów – jednak nasi pracownicy będą musieli oswoić się z ich użytkowaniem, co czasowo mogłoby obniżyć standardy w firmie. Jeśli natomiast zdecydujemy się na oprogramowanie szyte na miarę, możemy zaprojektować żądane funkcje w oparciu o preferencje pracowników. To znacznie więcej, niż intuicyjność, oferowana przez producentów.

Garść dodatkowych korzyści

Preferencje w projektowaniu mogą skupiać się nawet na takich detalach, jak kolorystyka czy logotyp, które będą wyrażały indywidualność przedsiębiorstwa. Posiadanie oprogramowania szytego na miarę, np. CRM, może się okazać prestiżowym elementem składowym profesjonalnego wizerunku firmy. Także pracownicy zwrócą z pewnością uwagę na oprogramowanie na zamówienie, które odpowiada ich potrzebom, lepiej integrując się z firmą.


Badania ankietowe od 4 zł.