Tag: badania satysfakcji klienta (1)

Badanie, które buduje zaufanie klientów

Przeprowadzając badanie należy pamiętać o tym, że podjęte kroki powinny posiadać uzasadnienie, które pozwoli zweryfikować czy dane działanie przybliży badaczy do realizacji wytyczonego celu. W zakresie badań satysfakcji klientów można pozyskać zarówno informacje o poziomie zadowolenia, jak i ich opiniach. Zebranie takich danych pozwala na całościowe ujęcie zachodzących zjawisk.

 

Zobaczyć co widzi konsument

W toku przeprowadzanego procesu można zyskać wiedzę na temat jakości pracy danej firmy czy instytucji widzianej z perspektywy konsumentów. Badaniu podlegać może zarówno całość, jak i wyodrębniona część prowadzonej działalności. Rozplanowując badanie należy wziąć pod uwagę:

 • czas przeznaczony na przeprowadzenie procesu;
 • miejsce przeprowadzenia badania;
 • sposób dotarcia do grupy odbiorców badania.

 

Zadowoleniu należy się przyglądać

Mówiąc o satysfakcji należy wziąć pod uwagę:

 • emocjonalną rekcję, która u każdego klienta charakteryzuje się różną intensywnością;
 • koncentracją nakierowaną na produkt, zakup czy konsumpcję;
 • ocenę, która jest różną (zależy ona m.in. od sytuacji czy czasu).

Posiadając informacje, które odnoszą się do różnych aspektów prowadzonych działań można podejmować kroki, które nie tylko zwiększą szansę na polepszenie sprzedaży, ale przede wszystkim wpłyną na odbiór danej marki czy firmy w społeczeństwie. Jednocześnie da to możliwość zwiększenia poziomu zaufania, którym obdarowuje firmę społeczeństwo.

 

Badanie dające szansę na wzrost

Przeprowadzone badania są szansą na zyskanie informacji, które będzie można zastosować:

 • w kampaniach reklamowych;
 • jako badania inspirujące do przeprowadzenia kolejnych projektów;
 • w celu wytyczenia pozytywnych bodźców działających na klienta;
 • dobierając nowe drogi kontaktu z klientem;
 • budując wizerunek firmy.

Wszystko to pozwala na określenie badania satysfakcji klientów jego elementu potrzebnego do prawidłowego wzrostu oraz osiągania wyznaczonych celów, które mogą być modyfikowane w odpowiedzi na uzyskane wyniki.

 

Zachodzące sytuacje to nie przypadki

Mając na uwadze szczególną potrzebę rozwijania się i zyskiwania nowych pól, na których można wprowadzać swoje produktu czy usługi,  należy zdać sobie sprawę, iż w toku badań satysfakcji klientów zyskuje się informacje, które pozwalają na:

 • zebranie z dotychczasowych działań tego, co najlepsze;
 • wprowadzenie nowych działań z uwzględnieniem mogących nadejść zmian;
 • dynamiczne reagowanie na aktualnie zachodzące sytuacje.

Badania ankietowe od 4 zł.