Tag: fokusownia (10)

FGI - Oferta

Badania fokusowe są narzędziem pozwalającym na rozpoznanie i analizę wielu poziomów rzeczywistości społecznej i konsumenckiej. Polegają na dyskusji prowadzonej przez moderatora w grupie celowo dobranych osób (najlepsze efekty daje rozmowa w gronie 6-12 uczestników).
Prowadzimy badania fokusowe na terenie całego kraju.
Oferujemy kompleksową organizację zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI):

 

 • Opracowanie metodologii (w tym scenariuszy wywiadów);
 • Rekrutacja uczestników;
 • Realizacja wywiadu w profesjonalnej sali fokusowej z możliwością transmisji on-line do siedziby klienta;
 • Prowadzenie wywiadu przez doświadczonych moderatorów;
 • Transkrypcja wywiadu;
 • Raport z wywiadu wraz z wnioskami.
Co charakteryzuje wywiady fokusowe?

 

 • Poznanie opinii i postaw wobec przedmiotu badania;
 • Interakcja między uczestnikami;
 • Możliwość obserwacji przebiegu wywiadu z podglądowi;
 • Szansa zaprezentowania rozmówcom prototypów produktów, konspektów reklam, projektów opakowań;
 • Sposobność do wykorzystania technik projekcyjnych, które pozwalają na poznanie ukrytych postaw.
Kiedy stosować wywiady grupowe?

 

 • Opracowywanie strategii marketingowych;
 • Badania przekazów reklamowych;
 • Wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • Chęć poznania postaw i opinii wobec badanych zjawisk;
 • Uzupełnienie wyników badań ilościowych.


Kontakt

Zapraszamy serdecznie do kontaktu w sprawie badań fokusowych

 

Badania Fokusowe Biostat:
tel.: 668 300 664
32 42 21 707

biuro@biostat.com.pl


Przebieg badania fokusowego

Przebieg badania fokusowego jest w sumie stosunkowo prosty, aczkolwiek warto przybliżyć tę kwestię, aby wszyscy nasi czytelnicy mogli dość dobrze zorientować się w zagadnieniu. Przede wszystkim więc musimy tutaj zacząć od tego, iż w pierwszej kolejności, należy określić cele badania, oraz jego zakres, co pozwoli nam na wytypowanie odpowiedniej grupy respondentów. Jak już było to powiedziane na łamach naszego serwisu, grupa respondentów powinna być tutaj dobrana zgodnie z tematyką badania, aby każdy z badanych posiadał stosowną wiedzę a przez to też był zdolny do wyrażania swoich opinii w toku prowadzonych badań.

Kiedy już będzie określony temat badania, oraz wybrana grupa respondentów,można przystąpić do stworzenia scenariusza moderowanej rozmowy, aby zagwarantować sobie iż wszystkie najważniejsze aspekty zostaną w niej poruszone. Dzięki temu też, mamy możliwość starannego przygotowania pytań zadawanych respondentom, skutkiem czego będą oni w stanie udzielać nam poprawnych odpowiedzi. Po prostu przygotowane pytania będą tak skonstruowane, aby wymusić udzielania rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, które następnie zostaną poddane wnikliwej analizie. W celu ułatwienia prowadzenia analizy wyników badania, jego przebieg jest nagrywany na taśmie magnetofonowej, lub w formie video, dzięki czemu analiza może być jeszcze bardziej precyzyjna i bardziej wnikliwa.

Czasami fokusownia, czyli pomieszczenie w którym przeprowadzane są badania, jest wyposażona w dodatkowe pomieszczenie poglądowni, która jest od samej fokusowni oddzielona lustrem weneckim przez co badane osoby nawet nie zdają sobie sprawy z tego iż są obserwowane i na bieżąco ktoś monitoruje ich sposób zachowania się.

Możemy więc powiedzieć, iż poprzez zastosowanie najnowszych osiągnięć techniki i nauki, badania fokusowe będą prowadzone jeszcze bardziej precyzyjnie, zaś ich wyniki mogą być jeszcze bardziej precyzyjne, wobec czego też z cała pewnością ten rodzaj badań będzie systematycznie stawał się coraz bardziej popularny wśród wielu przedsiębiorców, którzy potrzebują rzetelnych podstaw do przeprowadzania badań ilościowych.


Typy badań fokusowych

Za każdym razem kiedy planowane jest przeprowadzanie badań jakościowych, w pierwszej kolejności należy starannie określić, czy w danym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie klasyczne badanie poprzez rozmowy jeden na jeden (wywiad pogłębiony), czy też rozsądnym wyborem będzie wywiad grupowy. Warto tutaj podkreślić, iż w przypadku wywiadu grupowego zyskujemy całkiem sporo zalet, między innymi takich, iż w ich wyniku mamy dość krótki czas pozyskiwania informacji, a dodatkowo możemy tutaj obserwować zachowania uczestników badania oraz ich wzajemnych relacji i interakcji, co przyczynia się do pogłębienia wyników badania.

Z kolei badania jeden na jeden, jako nieco bardziej kameralne, jest bardziej elastyczne, bowiem nie wymagane jest pomieszczenie fokusowni – badanie może się odbyć w dowolnym miejscu o dowolnej porze, jak również daje badanemu więcej czasu na zastanowienie się oraz udzielenie odpowiedzi. Jest to bardzo dobra metoda w przypadku badań na tematy dość drażliwe, gdzie odpowiedź respondenta będzie uzależniona od tego czy ktoś poza przeprowadzającym badanie będzie znał jego odpowiedzi. Po prostu będzie to rodzaj badania stosowany w przypadku tematów i zagadnień wymagających nieco większej ilości prywatności, czy tez w przypadkach badań prowadzonych na grupach ekspertów z danej dziedziny.

Jeśli chodzi o podstawowy podział zogniskowanych dyskusji grupowych, to będzie on wyglądał następująco:

 • grupy rozszerzone lub wydłużone (extended) – badania trwające długo, ponad dwie godziny, czasem nawet kilkanaście.
 • Mini (mini FG) – grupy o mniejszej (4-6) ilości respondentów. Więcej czasu na odpowiedzi, silniejsze zaangażowanie się w dyskusję oraz jej przebieg.
 • Eksperckie – badania prowadzone ze specjalistami w swoich dziedzinach
 • Clash – konfliktowe – grupa z podziałem na dwie antagonistyczne opinie. Badania polega na konfrontacji dwóch skrajnie przeciwnych sobie poglądów w danej kwestii.
 • Kreatywne – grupa specjalnie dobranych uczestników ma za zadanie stworzenie konkretnego tworu lub rozwiązania. Czasami wykorzystywana jest tutaj metoda burzy mózgów.

Bardzo ważne jest tutaj więc to, aby w zależności od rodzaju zagadnienia dobrać stosowny model prowadzenia badania fokusowego, aby tym samy zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom efektywności i poprawności osiąganych wyników.


Efektywność i wyniki badania

Jednym z najbardziej istotnych aspektów prowadzonych badań fokusowych jest osiągnięcie możliwie jak najbardziej poprawnych wyników.


Zogniskowane wywiady grupowe

Fokusy (FGI – Focus Group Interview) to inaczej wywiady grupowe, polegające na dyskusji co najmniej kilku uczestników prowadzonej przez profesjonalnego moderatora.


Wykorzystanie badań FGI

Kiedy firma, urząd, czy instytucja naukowa, decydują się na przeprowadzenie badania rynku, marketingowego, społecznego, ewaluacji bądź innego, oprócz wyboru obszarów badawczych, jej zespół musi zwrócić uwagę na odpowiedni dobór metod i technik badań.


Innowacyjne metody zastosowane w badaniach społecznym

Jeśli mówić o zastosowaniu paneli badawczych to warto zauważyć, że dają one możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie, a tym samym minimalizują koszty realizacji badania


Case study - Badania fokusowe

Dzięki przeprowadzonemu badaniu fokusowemu nasz klient mógł dopasować content reklamy w celu uzyskania jak największego zainteresowania wśród swoich obecnych i potencjalnych klientów.


Badania ankietowe od 4 zł.