CASE STUDY
CELE BADAWCZE:

Dla naszego klienta będącego liderem w branży farmaceutycznej przeprowadziliśmy badanie fokusowe (FGI) mające na celu uzyskanie opinii na temat planów kampanii reklamowej składającej się z reklamy jubileuszowej; reklamy związanej z wprowadzeniem produktu o zwiększonej dawce, dla której istnieją już odpowiedniki na rynku oraz reklamy promującej markę w całości.

REALIZACJA:

Technika wywiadów bezpośrednich realizowana techniką FGI (Focus Group Interviews) - jest jedną z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów/uczestników wywiadu, na zadany z góry temat/grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane były pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy. Łącznie w ramach badania, przeprowadzono 3 zogniskowane wywiady grupowe. Które zostały przeprowadzone w grupie docelowej, na którą składały się osoby powyżej 50 roku życia.

REZULTATY:

Dzięki przeprowadzonemu badaniu fokusowemu nasz klient mógł dopasować content reklamy w celu uzyskania jak największego zainteresowania wśród swoich obecnych i potencjalnych klientów. Badanie pozwoliło ustalić, że:

  • Zdecydowana większość respondentów podczas badania FGI stwierdziła, że ogląda telewizję codziennie w godzinach wieczornych i nocnych. Najpopularniejsze kanały telewizyjne to Polsat i TVN;
  • Zdecydowana większość badanych nie potrafiła spontanicznie, czyli bez podpowiedzi wymienić ani jednego leku oferowanego przez naszego klienta;
  • Wśród większości uczestników badania, decyzja o rozpoczęciu leczenia związana jest z wystąpieniem danych dolegliwości, które ograniczają możliwości danej osoby;
  • Poszukiwanie informacji o nowych lekach ma charakter pasywny, uczestnicy badania pozyskiwali informacje z reklamy lub lekarza/farmaceuty;
  • Grupa docelowa, którą są osoby w wieku powyżej 50 roku życia, jest bardziej podatna na przekaz o charakterze emocjonalnym, ukazującym osoby typowe oraz wpływ produktu na ich problemy;
  • Grupa docelowa nie zwraca aż tak dużej uwagi, czy w reklamie występuje znana postać.
FGI badania FGI fokusownia focus group interview case study badanie fokusowe
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.