Efektywność i wyniki badania

Jednym z najbardziej istotnych aspektów prowadzonych badań fokusowych jest osiągnięcie możliwie jak najbardziej poprawnych wyników. W tym celu należy przeprowadzić badania na co najmniej trzech (zgodnie z podręcznikowymi twierdzeniami w tym zakresie) grupach liczących 6-8 osób dla każdego segmentu badanej grupy docelowej (grupy respondentów powinny być zawsze werbowane z grupy docelowej, której dotyczy konkretne zagadnienie).

Jedną z największych przeszkód w prowadzeniu dużej liczby badań na kilku grupach będą rzecz jasna koszty, jak również czas, bowiem im więcej grup będziemy chcieli przebadać tym więcej czasu upłynie do osiągnięcia odpowiednich wyników oraz bardziej kosztowne będzie całe badanie danego zagadnienia. Komercyjne projekty badawcze bardzo często obejmują od czterech do nawet ośmiu grup, aczkolwiek tego typu badania prowadzone są tylko przez największe koncerny mogące sobie pozwolić na tak duże koszta prowadzonych badań fokusowych.

Jeśli zaś chodzi o same wyniki, to prezentowane są one w formie raportu pisemnego, stworzonego w oparciu o analizę przebiegu dyskusji, w którym zawarte są odpowiedzi na stawiane pytania badawcze, które określono jeszcze przed rozpoczęciem badania. Bardzo często w raportach można znaleźć autentyczne wypowiedzi z prowadzonych rozmów w formie cytatów, aby unaocznić pewien szczególny aspekt wyników prowadzonych badań, gdzie dokładna odpowiedź będzie wyraźnym potwierdzeniem wniosków płynących z analizy całej rozmowy.

Reasumując, badania fokusowe to przede wszystkim badania jakościowe, których podstawowym zadaniem jest dostarczanie podstaw teoretycznych do przeprowadzania kolejnych badań ilościowych. Wykorzystywane będą głównie przez dużych przedsiębiorców przez wzgląd na stosunkowo spore koszty które należy ponieść w celu ich prawidłowego przeprowadzenia. Korzyści płynące z przeprowadzania tego rodzaju badań są jednak stosunkowo pokaźne wobec czego można powiedzieć, iż inwestycje w ten segment badawczy będą zawsze bardzo pożyteczne dla całej gospodarki.

badania jakościowe fokusownia badania fokusowe badania korzyści
Copyright 2017 - 2023 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.