Przebieg badania fokusowego

Przebieg badania fokusowego jest w sumie stosunkowo prosty, aczkolwiek warto przybliżyć tę kwestię, aby wszyscy nasi czytelnicy mogli dość dobrze zorientować się w zagadnieniu. Przede wszystkim więc musimy tutaj zacząć od tego, iż w pierwszej kolejności, należy określić cele badania, oraz jego zakres, co pozwoli nam na wytypowanie odpowiedniej grupy respondentów. Jak już było to powiedziane na łamach naszego serwisu, grupa respondentów powinna być tutaj dobrana zgodnie z tematyką badania, aby każdy z badanych posiadał stosowną wiedzę a przez to też był zdolny do wyrażania swoich opinii w toku prowadzonych badań.

Kiedy już będzie określony temat badania, oraz wybrana grupa respondentów,można przystąpić do stworzenia scenariusza moderowanej rozmowy, aby zagwarantować sobie iż wszystkie najważniejsze aspekty zostaną w niej poruszone. Dzięki temu też, mamy możliwość starannego przygotowania pytań zadawanych respondentom, skutkiem czego będą oni w stanie udzielać nam poprawnych odpowiedzi. Po prostu przygotowane pytania będą tak skonstruowane, aby wymusić udzielania rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, które następnie zostaną poddane wnikliwej analizie. W celu ułatwienia prowadzenia analizy wyników badania, jego przebieg jest nagrywany na taśmie magnetofonowej, lub w formie video, dzięki czemu analiza może być jeszcze bardziej precyzyjna i bardziej wnikliwa.

Czasami fokusownia, czyli pomieszczenie w którym przeprowadzane są badania, jest wyposażona w dodatkowe pomieszczenie poglądowni, która jest od samej fokusowni oddzielona lustrem weneckim przez co badane osoby nawet nie zdają sobie sprawy z tego iż są obserwowane i na bieżąco ktoś monitoruje ich sposób zachowania się.

Możemy więc powiedzieć, iż poprzez zastosowanie najnowszych osiągnięć techniki i nauki, badania fokusowe będą prowadzone jeszcze bardziej precyzyjnie, zaś ich wyniki mogą być jeszcze bardziej precyzyjne, wobec czego też z cała pewnością ten rodzaj badań będzie systematycznie stawał się coraz bardziej popularny wśród wielu przedsiębiorców, którzy potrzebują rzetelnych podstaw do przeprowadzania badań ilościowych.

fokusownia poglądownia pomieszczenie fokusowni przebieg badania
Copyright 2017 - 2021 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.