Satysfakcja pacjentów a jakość świadczonych usługasd

Dzięki systematycznie przeprowadzanym badaniom satysfakcji pacjentów w kontekście otrzymanych usług medycznych możliwe jest pozyskanie opinii pacjentów, a jednocześnie wsparcie określenie obszarów, które wymagają wprowadzenia zmian (a które usprawnią działający system), a także określenie nowych strategii rozwojowych.

 

Pacjent ma swoje indywidualne cechy

Jak dowodzą badania na poziom zadowolenia z świadczonych usług medycznych wpływ mają takie zmienne demograficzne jak:

 • płeć;
 • wykształcenie;
 • status zawodowy.

Przeprowadzone badania satysfakcji pacjentów wskazują, iż na ocenę jakości oferowanych usług mają takie kwestie jak rzetelność oraz czytelność informacji udzielanych przez lekarzy odnośnie stanu zdrowia oraz stosowanego leczenia.

 

Zadowolenia pacjentów przekłada się na jakość

Co więcej dla pacjentów – w kontekście pracy pielęgniarek – bardzo ważne są takie sprawy jak:

 • ogólna postawa pielęgniarek;
 • szacunek;
 • pomoc w zwykłych czynnościach.

Ocena tych kwestii wpływa na poziom zadowolenia odczuwany przez pacjentów. Wysoka jakość zapewnia lepszą pozycję na rynku, a więc wpływa na poziom konkurencyjności, wydajność czy też koszty funkcjonowania na rynku.

 

Usługi ocenia się wieloaspektowo

Jakość rozumie się jako cechy produktu bądź usługi determinujące zdolność do zaspokojenia stwierdzonych bądź mogących wystąpić potrzeb. Wysoka jakość utożsamiana jest ze skuteczną opieką zdrowotną, a przy tym jest podlega zmianą w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby pacjentów. Utrzymanie wysokie jakości usług medycznych odpowiada zachowania tejże na każdym etapie realizowania usługi, a przy tym uwzględnia zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne oraz finansowe. Badania satysfakcji pacjentów wskazują, iż potrzeby pacjentów powinny być zaspakajane w zakresie:

 • profilaktyki;
 • promocji zdrowia;
 • diagnostyki;
 • terapii, rehabilitacji;
 • zachowania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności.

 

Im wyższe zadowolenie tym lepsza jakość

Wraz ze zmianą i wzrostem oczekiwań pacjentów koniecznym staje się ich monitorowanie, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań oraz podejmowanie właściwych decyzji. W kontekście przeprowadzonych badań satysfakcji pacjentów można podjąć się procesu doskonalenia jakości, co z pewnością wpłynie na poprawę oferowanych usług, a także wzrost zadowolenia pacjentów.

badania opinii badania opinii pacjentów badania satysfakcji pacjentów badanie opinii pacjentów badanie satysfakcji pacjentów badanie opinii
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.