Tag: badanie opinii pacjentów (2)

Głos pacjenta w procesie decyzyjnym

W obliczu zmieniających się potrzeb klienta warto przeprowadzać badania, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zmian, a przede wszystkim na ich wskazanie. Dzięki zapoznaniu się z wymaganiami rynku możliwe jest podejmowanie skutecznych oraz efektywnych działań. W aspekcie usług medycznych można skorzystać z badań opinii pacjentów, którzy z petentów zmienili się w klientów.

 

Sposoby na rozmowy…

Badania takie dają możliwość wypowiedzenia się anonimowo pacjentowi na temat danego lekarza czy też poddanego badaniu ośrodka. Przedmiotem takie badania mogą być również stosowane lekarstwa bądź zastosowane terapie. Badania opinii pacjentów można przeprowadzać z wykorzystaniem takich metod jak:

 • ankieta;
 • sondaż;
 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • tajemniczy klient/pacjent.

Z wyborem metody badawczej związany jest dalszy tok przeprowadzania procesu. Stąd bardzo ważne jest, aby cele badania zostały właściwie określone, zaś sama metoda odpowiadała grupie docelowej procesu.

 

Badania pozwalają osiągnąć więcej

Dzięki pozyskanej wiedzy w procesach badawczych można umocnić swoją pozycję na rynku względem konkurencji. Stanowią one także właściwe źródło wiedzy o potrzebnych zmianach, które według pacjentów warto bądź należy koniecznie wprowadzić. Co więcej poprzez badania takiego typu można:

 • sprawdzić poziom zadowolenia;
 • wskazać elementy, które warto poprawić;
 • rozpoznać potrzeby pacjentów;
 • podnieść jakość pracy;
 • poprawić standardy pracy;
 • przyciągnąć nowych klientów-pacjentów.

 

Pacjenci mówią jak jest i jak powinno być

Posiadając wiedzę, która stanowi efekt przeprowadzonych badań opinii pacjentów można podejmować decyzje, które będą stanowić odpowiedź na pojawiające się zmiany. Z pewnością takie rozwiązanie będzie cieszyło się większą skutecznością niż podejmowanie decyzji bez żadnych wskazań. Biorąc pod uwagę, iż badania takie mogą usprawniać podejmowane działania należy:

 • przeprowadzać je regularnie;
 • pamiętać o ciągłych zmianach;
 • mieć świadomość znaczenie głosu pacjentów.

 

Potrzeby i oczekiwania muszą być stal monitorowane

Opinie pacjentów nie tylko pozwalają usprawnić działanie, ale także pozwalają na poprawienie relacji między pacjentem a personelem. Badania opinii pacjentów wskazują mocne i słabe strony, które należy w odpowiedni sposób kształtować. Dzięki wysłuchaniu zdania pacjenta możliwe jest dostosowanie prowadzonych działań do jego potrzeb i oczekiwań, które zawsze pozostaną zmienne w zależności od wielu czynników sytuacyjnych.


Satysfakcja pacjentów a jakość świadczonych usług

Dzięki systematycznie przeprowadzanym badaniom satysfakcji pacjentów w kontekście otrzymanych usług medycznych możliwe jest pozyskanie opinii pacjentów, a jednocześnie wsparcie określenie obszarów, które wymagają wprowadzenia zmian (a które usprawnią działający system), a także określenie nowych strategii rozwojowych.

 

Pacjent ma swoje indywidualne cechy

Jak dowodzą badania na poziom zadowolenia z świadczonych usług medycznych wpływ mają takie zmienne demograficzne jak:

 • płeć;
 • wykształcenie;
 • status zawodowy.

Przeprowadzone badania satysfakcji pacjentów wskazują, iż na ocenę jakości oferowanych usług mają takie kwestie jak rzetelność oraz czytelność informacji udzielanych przez lekarzy odnośnie stanu zdrowia oraz stosowanego leczenia.

 

Zadowolenia pacjentów przekłada się na jakość

Co więcej dla pacjentów – w kontekście pracy pielęgniarek – bardzo ważne są takie sprawy jak:

 • ogólna postawa pielęgniarek;
 • szacunek;
 • pomoc w zwykłych czynnościach.

Ocena tych kwestii wpływa na poziom zadowolenia odczuwany przez pacjentów. Wysoka jakość zapewnia lepszą pozycję na rynku, a więc wpływa na poziom konkurencyjności, wydajność czy też koszty funkcjonowania na rynku.

 

Usługi ocenia się wieloaspektowo

Jakość rozumie się jako cechy produktu bądź usługi determinujące zdolność do zaspokojenia stwierdzonych bądź mogących wystąpić potrzeb. Wysoka jakość utożsamiana jest ze skuteczną opieką zdrowotną, a przy tym jest podlega zmianą w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby pacjentów. Utrzymanie wysokie jakości usług medycznych odpowiada zachowania tejże na każdym etapie realizowania usługi, a przy tym uwzględnia zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne oraz finansowe. Badania satysfakcji pacjentów wskazują, iż potrzeby pacjentów powinny być zaspakajane w zakresie:

 • profilaktyki;
 • promocji zdrowia;
 • diagnostyki;
 • terapii, rehabilitacji;
 • zachowania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności.

 

Im wyższe zadowolenie tym lepsza jakość

Wraz ze zmianą i wzrostem oczekiwań pacjentów koniecznym staje się ich monitorowanie, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań oraz podejmowanie właściwych decyzji. W kontekście przeprowadzonych badań satysfakcji pacjentów można podjąć się procesu doskonalenia jakości, co z pewnością wpłynie na poprawę oferowanych usług, a także wzrost zadowolenia pacjentów.


Badania ankietowe od 4 zł.