Najważniejsze elementy analizy konkurencjiasd

Rzetelnie opracowana analiza konkurencji stanowi niezwykle efektywne narzędzie, służące do określenia kierunku rozwoju firmy. Korzystają z niej zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i wielkie korporacje.

Na czym polega przeprowadzenie analizy konkurencji?

Analiza tego typu to nic innego jak określenie mocnych i słabych stron naszych konkurentów na rynku. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie strategii firmy, a także przewidywanie działań rywalizujących z nami przedsiębiorstw. Choć stanowi ona istotny element funkcjonowania działalności gospodarczej, to zazwyczaj nie jest przeprowadzana odpowiednio często w wystarczająco rzetelny sposób.

Samodzielna analiza konkurentów na rynku

O ile wielkie korporacje mają zazwyczaj wyspecjalizowanych pracowników, zajmujących się analizą konkurencji (lub znaczne fundusze, za pomocą których mogą zlecić jej wykonanie zewnętrznej firmie), o tyle mniejsze przedsiębiorstwa są niekiedy zmuszone próbować swoich sił w samodzielnym określaniu znaczenia konkurentów w branży.

Pierwszym elementem takiej analizy powinno być ogólne rozeznanie się na interesującym nas rynku. Powinniśmy między innymi:

- sprecyzować grupę docelową klientów oraz ustalić ich oczekiwania względem naszych produktów lub usług

- określić, kim są nasi konkurenci

- wynotować ich mocne i słabe strony

Drugi etap to dogłębna analiza najważniejszych konkurentów, podczas której należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki mogące mieć choćby najmniejsze znaczenie, na przykład:

- kondycja finansowa firmy (rentowność, płynność finansowa)

- sposób zarządzania przedsiębiorstwem i jego historia

- oferowane produkty i różne aspekty z nimi związane (wielkość produkcji, rozpoznawalność marki i wiele innych)

- prowadzone działania marketingowe

- infrastruktura i pracownicy

Przewidywanie pojawienia się nowej konkurencji

Dobra analiza konkurencji nie skupia się wyłącznie na obecnym stanie rynku. Nawet, jeśli w danej chwili nie posiadamy liczących się w branży rywali (istnieje taka możliwość, choć zdarza się rzadko), to nigdy nie możemy być pewni, że nie pojawią się w przyszłości.

Warto zatem być przygotowanym na taką ewentualność, monitorując w ramach analizy również przedsiębiorstwa, które działają w zbliżonych do naszego obszarach rynku – zarówno w kwestii wytwarzanych produktów, jak i ich grupy docelowej.

Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo pojawienia się nowych konkurentów są między innymi:

- działalność w branży posiadającej duży potencjał rozwoju w przyszłości

- popyt na usługi lub produkty znacznie przewyższający podaż

- niski poziom konkurencji w danej chwili

analizy rynku analiza rynku analizy konkurencji analiza konkurencji
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.