Badanie rynku - badanie zwiększające skutecznośćasd

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z kontrolowaniem rynku, na którym się działa. W tym celu przeprowadza się badania rynku, które odpowiadają między innymi za rozpoznanie potrzeb klientów bądź po prostu określenie grupy docelowych konsumentów. Jednocześnie badanie te mogą posłużyć jako źródło wiedzy o konkurencji czy niszach obecnych w danym segmencie rynku.

 

Konsument z perspektywy motywacji

Badanie rynku można przeprowadzić z wykorzystaniem metody badań motywacyjnych. Odnoszą się one do określenia zachowań klientów oraz wytyczenia przyczyny, dla której poddana badaniu grupa decyduje się na wybór danego produktu/oferty. Przywołana metoda badawcza pozwala na wskazanie:

  • czynników skłaniających odbiorców rynku do wybrania produktu/usługi;
  • czynników podtrzymujących lojalność wobec marki;
  • czynników przyczyniających się do utraty danej grupy klientów;
  • ocen oraz wyobrażeń klientów na temat usługi/produktu.

 

Podstawą badania jest cel

Dzięki zebranej wiedzy możliwe jest stworzenie profilu osobowościowego nabywcy danej grupy produktów. Wśród technik metod motywacyjnych wyróżnia się:

  • wywiady pogłębione;
  • techniki projekcyjne – przeniesienie cech własnych na badany przedmiot.

Wśród innych metod badawczych wyróżnia się badania ankietowe, wywiady przeprowadzane za pomocą systemu CATI, urządzeń mobilnych (CAPI) czy też Internetu (CAWI). Równie przydatne mogą okazać się metody eksperymentalne czy obserwacyjne. Podstawowa zasada mówi, iż metoda badawcza musi być podporządkowana celowi procesu.

 

Zrozumieć sytuację to zwiększyć skuteczność

Badanie rynku pozwala na wieloaspektowe ujęcie kondycji firmy, a co za tym idzie umożliwia stworzenie różnorakich scenariuszy działania. Dzięki wykorzystanym metodą badania te mogą posłużyć na przykład w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Jednak przede wszystkim badanie to:

  • jest procesem skoncentrowanym na pozyskiwanie i analizowanie danych;
  • powinno być powtarzane w odpowiednich odstępach czasu;
  • daje szansę zrealizowania obranego planu rozwojowego;
  • jest podstawą do podejmowania decyzji marketingowych.

 

Cel szczególny: wzrost

Jednak aby proces badawczy przeprowadzany w dziedzinie badań rynku był skuteczny należy zachować podstawowe wymogi stawiane takiemu działaniu. Najważniejszym jest dopasowanie metody badawczej do ustalonego celu badawczego, a także poprawne dobranie grupy badawczej. Podejmowany projekt badawczy powinien dać szansę na konstruowanie wniosków przyczyniających się do dalszego wzrostu firmy.

badania rynku badania marketingowe analizy rynku analiza rynku badanie rynku firma badania rynku agencja badania rynku agencje badania rynku
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.