3 podstawowe formy pytań w badaniach CAWIasd

Jeśli chcesz efektywnie zbierać dane warto skorzystać z badań CAWI, inaczej nazywanymi ankietami online. Są one najpopularniejszą metodą badawczą ze względu na niski koszt badań oraz szybkość ich realizacji. Jednak, aby uzyskać rzetelne informacje warto wiedzieć, z jakich typów pytań można skorzystać.

3 najczęściej używane formy pytań ankietowych

Czy wiesz, że zasadniczo istnieją tylko trzy sposoby zadawania pytań? Stanowią one podstawę wszystkich innych typów pytań i są pierwszą decyzją, jaką podejmujesz tworząc ankietę CAWI, aby zdobyć odpowiedzi, które potrzebujesz. Do podstawowych form zaliczamy pytania zamknięte, otwarte oraz półzamknięte. Każda z form posiadane inne wady i zalety, dlatego warto przyjrzeć się każdej z nich, aby wiedzieć jakie pytania zastosować w przeprowadzanym badaniu online.

Pytania zamknięte w badaniach CAWI

W pytaniach zamkniętych respondent może wybrać tylko jedną lub więcej pozycji z listy umieszczonych odpowiedzi. Są to pytania, w których nie masz możliwości wyjaśnienia wybranej odpowiedzi, nie ma specyfikacji w postaci opisu tekstowego. Najczęściej stosowanym typem pytań zamkniętych są proste pytania typu tak/nie, pytania wielokrotnego wyboru oraz wszelkiego rodzaju pytania rankingowe. Do zalet pytań zamkniętych zaliczamy między innymi to, że są najlepszych rozwiązaniem, gdy trzeba zbadać zestaw bardzo różnych cech lub zmiennych. Pytania tego typu dają Ci przejrzyste dane, o tej samej strukturze dla każdego respondenta. Jednakże istnieje także pewna obawa podczas zadawania pytań zamkniętych w badaniach CAWI. Respondenci mogą być sfrustrowani wypełniając badanie, jeśli się okaże, że nie ma w wymienionych odpowiedziach propozycji zgodniej z ich oczekiwaniami. Co więcej, umieszone odpowiedzi mogą sugerować pomysły, których respondent w innym przypadku by nie miał. Dlatego tworząc pytania zamknięte stwórz dokładną listę odpowiedzi i pamiętaj o unikaniu pytań naprowadzających.

Pytania otwarte w badaniach CAWI

Jest to typ pytania, w którym respondent wyraża osobisty punkt widzenia. Daje to osobie wypełniającej badanie CAWI możliwość udzielenia bardzo konkretnej i szczegółowej odpowiedzi, oczywiście jeśli będzie chciał. Zazwyczaj pytania otwarte można rozpoznać po tym, że zaczynają się od słów takich jak "co", "dlaczego", "jak" i "opisz". Otwarte pytania ankietowe oferują różne korzyści, jak dostęp do dokładnych, szczegółowych, a nawet niespodziewanych spostrzeżeń respondentów. Osoby wypełniające badania w takich pytaniach są zachęcani do wyrażania swoich opinii i uczuć, co dodaje ogromną wartość do zbieranych informacji. Warto jednak zauważyć, że analiza danych uzyskanych na podstawie odpowiedzi z pytań otwartych jest znacznie trudniejsza. Często osoby przeprowadzające ankietę internetową, w której umieścili pytania otwarte korzystają z usług firm zajmujących się przeprowadzaniem badań rynku. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, którego wykwalifikowana kadra  zajmuje się analizą wszystkich typów pytań.

Pytanie półzamknięte w badaniach CAWI

Tego typu pytania ankietowe dadzą Ci jednolite dane, w rezultacie wyjaśnione kilkoma osobistymi spostrzeżeniami, które są naprawdę ważne. To jest Twój sposób na znalezienie prawdziwie zaangażowanych respondentów. Wykorzystaj ich entuzjazm, aby zamienić ich w potencjalnych ambasadorów Twojej marki. Takie pytania świetnie sprawdzą się w różnych ankietach, w tym w badaniach CAWI.

Znając wszystkie trzy typy pytań, które możesz zastosować w swojej ankiecie internetowej możesz przejść do formułowania treści i tworzenia szablonu. Zastosowanie różnych pytań sprawi, że ankieta będzie angażująca i ciekawa dla wszystkich respondentów, którzy ją wypełnią.

Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.