Podstawowe zastosowaniaasd

Zogniskowane wywiady grupowe (inne określenie badań fokusowych), nie maja charakteru badań prowadzonych na grupach reprezentatywnych, bowiem jako badanie jakościowe, mają one zupełnie różne cele, niż metody badań ilościowych. Jeśli zaś chodzi o konkretne zastosowania tego rodzaju badań to przedstawiają się one następująco.

Przede wszystkim badania fokusowe będą wykorzystywane jako narzędzia pomocnicze w sprecyzowaniu wszystkich danych niezbędnych do określenia zagadnień badawczych jak również do tworzenia narzędzi niezbędnych do prowadzenia badań ilościowych, które już będą realizowane na grupach reprezentatywnych w stosunku do określonej populacji. Stworzone narzędzie najczęściej występuje w postaci odpowiedniej ankiety lub kwestionariusza, zawierającego określone pytania, które powstały w oparciu właśnie o wyniki badania fokusowego.

Możemy także zastosować ten typ badania jako narzędzie służące do pogłębiania interpretacji wyników badania ilościowego, prowadzone po jego zakończeniu, co stanowi drugie co do istotności zastosowanie badania fokusowego, jako jednego z badań jakościowych.

Ostatecznie, badania fokusowe mają także zastosowanie w przypadkach badań, gdzie reprezentatywność nie jest zbyt istotna, zaś celem badania jest określenia na przykład wzorców postrzegania, myślenia, zachowania się w określonych sytuacjach i pod wpływem określonych bodźców. Będą one tutaj wykorzystywane na przykład w celu zbadania reakcji grup konsumentów na nowe pomysły, zjawiska oraz produkty pojawiające się na rynku, co pozwoli przedsiębiorcom wdrażającym nowe rozwiązania na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowywanie nowych produktów do potrzeb klientów, zanim jeszcze zostanie stworzony produkt finalny i zanim trafi on do ogólnej dystrybucji w sklepach.

Generalnie rzecz więc ujmując, możemy powiedzieć, iż badania fokusowe będą tutaj głównie wykorzystywane w marketingu, dzięki czemu stają się one jednym z podstawowych narzędzi menedżerów wielu przedsiębiorstw, którzy za ich pośrednictwem przyczyniają się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa.

badania jakościowe badania fokusowe badania ilościowe stosowanie badań fokusowych
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.