Kilka ważnych informacji o badaniach fokusowychasd

Efektywny proces badawczy charakteryzuje się przede wszystkim zastosowaniem w jego toku odpowiednich narzędzi, odpowiadających za wzrost jakości prowadzonych działań. W tym celu przed podjęciem się procesu, warto zadać sobie pytanie o jego cel, a następnie wybrać takie metody, które pozwolą go osiągnąć. Wśród najefektywniejszych metod warto wyróżnić badania fokusowe, czyli wywiady grupowe zogniskowane (FGI).

 

Rola moderatora w badaniach FGI

Badanie FGI umożliwia pozyskanie szczegółowych informacji oraz opinii badanych. Fundamentem efektywnego wywiadu, jest dobrze przygotowany moderator, który działa zgodnie z wcześniej stworzonym scenariuszem oraz posiada wszystkie potrzebne materiały. Moderator:

 • pilnuje porządku podczas dyskusji;
 • prowadzi wywiad w oparciu o wcześniej ustalone ze zlecającym badanie kryteria;
 • ma za zadanie zachęcać do dyskusji oraz dbać o swobodę wypowiedzi;
 • pełni odmienną rolę niż ankieter.

 

Wywiad grupowy zogniskowany z perspektywy respondenta

Wywiady FGI najczęściej przeprowadzane są na większej ilości grup niż jedna, a każda z grup składa się zazwyczaj z sześciu do dwunastu osób. Dobierając respondentów do takiego typu badania zwraca się uwagę na to, czy ankietowany ma styczność z badanym produktem czy podlegającą projektowi usługą. Ponadto często zwraca się także uwagę na:

 • wiek respondentów;
 • płeć;
 • zainteresowania;
 • cechy;

oraz na wszystkie inne zmienne ważne z punktu widzenia realizowanego badania.

 

Podział badań FGI

Zogniskowane dyskusje grupowe można podzielić na:

 • grupy rozszerzone lub wydłużone - zaliczają się do nich wszystkie te badania, które trwają długo np. ponad dwie godziny;
 • mini (mini FGI) - są to badania, w których udział bierze mała ilość badanych
  (4-6 osób);
 • eksperckie - to badania, które realizowane są ze specjalistami;
 • konfliktowe - clash - respondenci przynależą do dwóch grup, które mają przeciwstawne opinie;
 • kreatywne - respondenci mają za zadanie stworzyć konkretne rozwiązanie.

 

Proces badawczy wymaga zastosowania różnorodnych metod

Metodę FGI wykorzystuje się do przeprowadzania badań zorientowanych m.in. na satysfakcję konsumentów, a także w zakresie analiz rynku i badań ewaluacyjnych. Co ważne badania fokusowe umożliwiają pozyskiwanie danych, których nie można było pozyskać metodami ilościowymi. Oznacza to, że warto w procesie badawczym stosować zarówno metody jakościowe oraz ilościowe, co pozwali na pozyskanie wieloaspektowych danych.

 

 

badania FGI wywiady fokusowe badania satysfakcji klientów wywiad badania ankietowane proces badawczy badanie produktów
Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.