Co robić, gdy niepokoi cię serceasd

 

Tachykardia, arytmia i migotanie nie muszą być śmiertelne. Oto, co oznacza większość zaburzeń rytmu serca. Nasze serce bije prawie 100 000 razy na dobę. To wół roboczy. Ale jeśli pewnego dnia dojdzie do strajku, nasze życie skończy się w ciągu kilku minut.

Oczywiście niepokoimy się, gdy nagle odczuwamy przyspieszenie lub chaotyczny impuls. Nie należy jednak wpadać w panikę. Zaburzenia rytmu serca na ogół nie są śmiertelne. Ważne jest jednak, aby poddać się badaniu lekarskiemu.

 

Kwestia częstotliwości

Węzeł zatokowo-przedsionkowy odpowiada za wyznaczanie rytmu bicia serca. Znajduje się on w górnej ścianie prawego przedsionka i wysyła impulsy elektryczne, które rozchodzą się po całym mięśniu sercowym. Zapewnia skurcze i rozkurcze, które utrzymują przepływ krwi i równomiernie zaopatrują narządy w tlen.

W razie potrzeby system neurowegetatywny może zwiększyć częstość akcji serca. Sygnalizuje on węzłowi zatokowemu, że we krwi potrzebna jest większa ilość tlenu. Częstość akcji serca wzrasta z 60-80 uderzeń (normalna częstość) do 180 na minutę, ale pozostaje stała.

 

Czynniki wyzwalające

Rytm ten może stać się nieregularny, gdy pojawiają się dodatkowe uderzenia, które nazywane są arytmią lub kołataniem serca. Może to być wywołane przez coś takiego jak stres. Arytmia jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, a osoby nią dotknięte uważają ją za bardzo nieprzyjemną.

Spontaniczny częstoskurcz bez przyczyny zasługuje na większą uwagę. Może wywołać strach, ból w klatce piersiowej i zawroty głowy. Jeśli zdarza się to często i jeśli prowadzi do zasłabnięć,ważne jest, aby poddać się konsultacji lekarskiej u kardiologa.

 

Utrata kontroli i niebezpieczeństwo udaru

Najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie, czy częstoskurcz jest wynikiem migotania przedsionków. W takim przypadku węzeł zatokowy traci kontrolę nad przesyłaniem sygnału z powodu zaburzeń krążenia lub innych schorzeń. Skutkiem tego jest szybki i bardzo nieregularny puls.

Początkowo serce szybko powraca do swojego normalnego rytmu. Jeśli jednak upłynie zbyt dużo czasu, zaburzenie może się utrwalić. Na ogół konieczne jest podawanie leków, w przeciwnym razie w przedsionku serca mogą tworzyć się zakrzepy, które mogą prowadzić do udaru mózgu.

Główne zaburzenia pracy serca

  1. Arytmia

SYMPTOMY. Uderzenia serca są wyraźnie odczuwalne jako palpitacje. Często zauważalne jest tylko jedno uderzenie, czasem kilka.

PRZYCZYNA. Mięsień sercowy jest popychany do dodatkowego bicia. Do następnego regularnego uderzenia upływa pewien czas; mięsień sercowy napełnia się większą ilością krwi i wydala jej więcej. I to właśnie sprawia, że kołatanie serca jest odczuwalne. Czynnikami wyzwalającymi mogą być: stres, przemęczenie, niedobór potasu, leki, zbyt duża ilość kawy, herbaty lub coli, choroba serca lub wada układu przewodzącego.

A CO Z LEKARZEM? Jeśli masz zdrowe serce, sporadyczne przyspieszenia bicia są zazwyczaj nieszkodliwe. Jeśli cierpisz na niewydolność serca, zawał lub zapalenie mięśnia sercowego, badanie kardiologiczne jest absolutnie konieczne.

 

  1. Tachykardia

SYMPTOMY. Nawet w spoczynku serce bije znacznie szybciej niż normalnie (ponad 100 uderzeń na minutę). Ten rytm trwa przez wiele godzin, ale wszystko samo się uspokaja.

PRZYCZYNA. Wysiłek fizyczny lub stres psychiczny pobudza serce i sprawia, że pracuje ono intensywniej. Czynniki wyzwalające to strach, złość, radość, kawa, alkohol, gorączka, ciepło, leki lub wrodzona wada systemu przewodzenia elektrycznego.

A CO Z LEKARZEM? Jeśli epizody tachykardii występują często, bez powodu i nagle, lub jeśli zakłócają jakość życia i mogą być przyczyną niewydolności, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc, gdyż może to wskazywać na migotanie przedsionków.

 

  1. Fibrylacja

SYMPTOMY. Nieregularny puls. W jednym na trzy przypadki tachykardia występująca nawet w spoczynku. Osłabienie przy wysiłku, uczucie ucisku w klatce piersiowej, brak powietrza. Bicie serca można odczuwać cały czas. Trwa to od kilku godzin do kilku dni. Na początku rytm sam się uspokaja. Jeśli migotanie nie jest leczone, przechodzi w stan przewlekły.

PRZYCZYNA. Rytm przedsionków wymyka się spod kontroli, węzeł zatokowy traci kontrolę. Serce jest mniej wydajne. Czynnikiem wywołującym może być zbyt wysokie ciśnienie krwi, wada zastawek serca, niewydolność serca, miażdżyca lub zaawansowany wiek.

CO z LEKARZEM? Jeśli podejrzewa się nieprawidłowości w rytmie serca, jeśli występują liczne tachykardie i jeśli spada wydolność, należy jak najszybciej ustalić przyczynę. Z czasem pojawia się niebezpieczeństwo udaru, ponieważ mogą tworzyć się zakrzepy.

Copyright 2017 - 2022 Biostat
Polityka Prywatności | Pliki Cookies
Badania ankietowe od 4 zł.