Tag: medical market research poland (1)

Głos pacjenta w procesie decyzyjnym

W obliczu zmieniających się potrzeb klienta warto przeprowadzać badania, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zmian, a przede wszystkim na ich wskazanie. Dzięki zapoznaniu się z wymaganiami rynku możliwe jest podejmowanie skutecznych oraz efektywnych działań. W aspekcie usług medycznych można skorzystać z badań opinii pacjentów, którzy z petentów zmienili się w klientów.

 

Sposoby na rozmowy…

Badania takie dają możliwość wypowiedzenia się anonimowo pacjentowi na temat danego lekarza czy też poddanego badaniu ośrodka. Przedmiotem takie badania mogą być również stosowane lekarstwa bądź zastosowane terapie. Badania opinii pacjentów można przeprowadzać z wykorzystaniem takich metod jak:

 • ankieta;
 • sondaż;
 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • tajemniczy klient/pacjent.

Z wyborem metody badawczej związany jest dalszy tok przeprowadzania procesu. Stąd bardzo ważne jest, aby cele badania zostały właściwie określone, zaś sama metoda odpowiadała grupie docelowej procesu.

 

Badania pozwalają osiągnąć więcej

Dzięki pozyskanej wiedzy w procesach badawczych można umocnić swoją pozycję na rynku względem konkurencji. Stanowią one także właściwe źródło wiedzy o potrzebnych zmianach, które według pacjentów warto bądź należy koniecznie wprowadzić. Co więcej poprzez badania takiego typu można:

 • sprawdzić poziom zadowolenia;
 • wskazać elementy, które warto poprawić;
 • rozpoznać potrzeby pacjentów;
 • podnieść jakość pracy;
 • poprawić standardy pracy;
 • przyciągnąć nowych klientów-pacjentów.

 

Pacjenci mówią jak jest i jak powinno być

Posiadając wiedzę, która stanowi efekt przeprowadzonych badań opinii pacjentów można podejmować decyzje, które będą stanowić odpowiedź na pojawiające się zmiany. Z pewnością takie rozwiązanie będzie cieszyło się większą skutecznością niż podejmowanie decyzji bez żadnych wskazań. Biorąc pod uwagę, iż badania takie mogą usprawniać podejmowane działania należy:

 • przeprowadzać je regularnie;
 • pamiętać o ciągłych zmianach;
 • mieć świadomość znaczenie głosu pacjentów.

 

Potrzeby i oczekiwania muszą być stal monitorowane

Opinie pacjentów nie tylko pozwalają usprawnić działanie, ale także pozwalają na poprawienie relacji między pacjentem a personelem. Badania opinii pacjentów wskazują mocne i słabe strony, które należy w odpowiedni sposób kształtować. Dzięki wysłuchaniu zdania pacjenta możliwe jest dostosowanie prowadzonych działań do jego potrzeb i oczekiwań, które zawsze pozostaną zmienne w zależności od wielu czynników sytuacyjnych.


Badania ankietowe od 4 zł.