Tag: medical market research (4)


Badania jakościowe w analizie rynku farmaceutycznego

Badania jakościowe pozwalają uzyskać niezwykle przydatne z biznesowego punktu widzenia opinie pacjentów na temat produktów medycznych. Ich wykorzystanie to zwłaszcza niepowtarzalna szansa rozpoznania jednostkowych insightów konsumenckich. Firma Biostat zajmuje się realizacją badań dla farmacji już od 12 lat, wspierając najbardziej renomowane koncerny farmaceutyczne.

Jakościowe badania rynku medycznego – czego można się dowiedzieć?

Medical market research z zastosowaniem technik badań jakościowych pozwalają pozyskać bezpośrednio od grup lekarzy, farmaceutów lub użytkowników środków medycznych informacji m.in. na temat:

 1. dotychczasowych doświadczeń i nawyków konsumenckich;
 2. postrzegania marek leków;
 3. skojarzeń z marką produktów medycznych;
 4. determinantów sięgania po określone środki lecznicze i suplementy diety;
 5. oceny konceptów reklamowych;
 6. preferencji odnośnie opakowań produktów;
 7. oceny elementów identyfikacji wizualnej marki;
 8. profili segmentacyjnych;
 9. polecania leków przez lekarzy;
 10. postrzegania produktów przez personel medyczny.

W jaki sposób są prowadzone badania rynku medycznego?

W firmie Biostat przestrzegamy wszelkich standardów metodologicznych pod kątem prowadzenia badań jakościowych dla farmacji. Pierwszym etapem jest odpowiednia rekrutacja decydentów lub pacjentów/użytkowników leków, których profil powinien być zgodny z założeniami badania. Badania FGI prowadzimy zwykle jednocześnie w kilku miejscowościach – każda grupa fokusowa liczy zazwyczaj około 7 osób.

Następnie ma miejsce opracowanie scenariusza, w taki sposób aby możliwe było uzyskanie odpowiedzi na interesujące klienta pytania badawcze. Zalecane jest podzielenie go na kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich powinien odnosić się do bliższego poznania uczestników badania jakościowego – np. historii ich choroby i występujących dolegliwości, sposobów radzenia sobie z nimi, a także determinantów sięgania po leki. Następnie można już przejść do pytań dotyczących preferowanych cech produktów medycznych z określonego segmentu.

Po zebraniu danych z jakościowych badań ma miejsce etap analizy statystycznej oraz interpretacji. Uzyskane wnioski wraz z listą rekomendacji są przedstawiane klientowi w postaci zbiorczego raportu lub prezentacji.

Medical market research szansą na wzrost zysków

Warto więc prowadzić jakościowe badania rynku farmaceutycznego, gdyż pozwalają one usprawnić produkty lecznicze lub suplementy zgodnie z preferencjami pacjentów, lekarzy i  farmaceutów. Uzyskane wnioski stanowią także nieocenione wsparcie pod kątem planowania kampanii reklamowej – pozwalają zwiększyć jej skuteczność oraz zoptymalizować wydatki budżetowe.


Medical market research - badania rynku medycznego

Medical market research to badania rynku prowadzone z myślą o potrzebach podmiotów działających w ramach branży farmaceutycznej oraz ośrodkach zdrowia. Są to badania skupione zwłaszcza na pozyskiwaniu jednostkowych insightów konsumenckich w grupach docelowych odbiorców leków oraz różnego typu produktów medycznych.

Siła reklamy leków w telewizji

Jeśli jesteś uważnym obserwatorem to zapewne dostrzegłeś, że reklamy produktów farmaceutycznych stanowią dominującą część wszystkich reklam emitowanych w przekazie medialnym. Nie może to dziwić, gdyż jest to najszybsza droga dotarcia do masowego klienta. Marek leków dostępnych bez recepty mamy jednak w obecnej chwili tak wiele, że tak naprawdę trudnym zadaniem jest wypromowanie nowego brandu. Nie można jednak w tym przypadku mówić o zadaniu niewykonalnym. Bardzo dużą pomoc stanowi bowiem bez wątpienia realizacja badania marketingowego.

Medical market research – kogo najlepiej badać i w jaki sposób?

Badania rynku medycznego są prowadzone zazwyczaj na pacjentach zmagających się z konkretnymi dolegliwościami chorobowymi. Pozyskuje się od nich w związku z tym informacje na temat dotychczasowych doświadczeń zarówno pod kątem objawów, jak i sposobów radzenia sobie z nimi. Badani w trakcie wywiadów o charakterze jakościowych (indywidualnych lub grupowych badań fokusowych) mają okazję wypowiedzieć się na temat stosowanych dotychczas leków, ich skuteczności, problemów z zażywaniem, a także skojarzeń z konkretnymi markami. Po zakończeniu pomiarów jakościowych warto przeprowadzić również badania ilościowe – np. telefoniczne (CATI), internetowe (CAWI) lub z użyciem mobilnych urządzeń z wgraną aplikacją (CAPI).

Projekty medical market research nie muszą być prowadzone jedynie na samych pacjentach. Równie wartościowe z punktu widzenia przedsiębiorstwa farmaceutycznego mogą okazać się badania lekarzy oraz pracowników aptek. To przecież od nich w dużym stopniu zależy kwestia tego, na zakupy których konkretnie produktów zdecyduje się klient. Uzasadnienie w tym przypadku mają zwłaszcza badania fokusowe. W ich trakcie uczestnicy badania mogą wzajemnie się inspirować i wymieniać opiniami oraz doświadczeniami. Fokusy warto uzupełnić także o poddanie ich ocenie materiałów reklamowych oraz opakowań leków OTC.

Podsumowanie

Badania rynku medycznego to zatem doskonała okazja ku temu, aby właściwie zaplanować kampanię marketingową w celu budowania pozytywnego wizerunku marek leków. Do badań warto zaangażować zarówno pacjentów, jak i lekarzy i farmaceutów, którzy w swojej codziennej pracy są odpowiedzialni za polecanie produktów leczniczych.


Głos pacjenta w procesie decyzyjnym

W obliczu zmieniających się potrzeb klienta warto przeprowadzać badania, które pozwolą na zrozumienie zachodzących zmian, a przede wszystkim na ich wskazanie. Dzięki zapoznaniu się z wymaganiami rynku możliwe jest podejmowanie skutecznych oraz efektywnych działań. W aspekcie usług medycznych można skorzystać z badań opinii pacjentów, którzy z petentów zmienili się w klientów.

 

Sposoby na rozmowy…

Badania takie dają możliwość wypowiedzenia się anonimowo pacjentowi na temat danego lekarza czy też poddanego badaniu ośrodka. Przedmiotem takie badania mogą być również stosowane lekarstwa bądź zastosowane terapie. Badania opinii pacjentów można przeprowadzać z wykorzystaniem takich metod jak:

 • ankieta;
 • sondaż;
 • zogniskowane wywiady grupowe;
 • indywidualne wywiady pogłębione;
 • tajemniczy klient/pacjent.

Z wyborem metody badawczej związany jest dalszy tok przeprowadzania procesu. Stąd bardzo ważne jest, aby cele badania zostały właściwie określone, zaś sama metoda odpowiadała grupie docelowej procesu.

 

Badania pozwalają osiągnąć więcej

Dzięki pozyskanej wiedzy w procesach badawczych można umocnić swoją pozycję na rynku względem konkurencji. Stanowią one także właściwe źródło wiedzy o potrzebnych zmianach, które według pacjentów warto bądź należy koniecznie wprowadzić. Co więcej poprzez badania takiego typu można:

 • sprawdzić poziom zadowolenia;
 • wskazać elementy, które warto poprawić;
 • rozpoznać potrzeby pacjentów;
 • podnieść jakość pracy;
 • poprawić standardy pracy;
 • przyciągnąć nowych klientów-pacjentów.

 

Pacjenci mówią jak jest i jak powinno być

Posiadając wiedzę, która stanowi efekt przeprowadzonych badań opinii pacjentów można podejmować decyzje, które będą stanowić odpowiedź na pojawiające się zmiany. Z pewnością takie rozwiązanie będzie cieszyło się większą skutecznością niż podejmowanie decyzji bez żadnych wskazań. Biorąc pod uwagę, iż badania takie mogą usprawniać podejmowane działania należy:

 • przeprowadzać je regularnie;
 • pamiętać o ciągłych zmianach;
 • mieć świadomość znaczenie głosu pacjentów.

 

Potrzeby i oczekiwania muszą być stal monitorowane

Opinie pacjentów nie tylko pozwalają usprawnić działanie, ale także pozwalają na poprawienie relacji między pacjentem a personelem. Badania opinii pacjentów wskazują mocne i słabe strony, które należy w odpowiedni sposób kształtować. Dzięki wysłuchaniu zdania pacjenta możliwe jest dostosowanie prowadzonych działań do jego potrzeb i oczekiwań, które zawsze pozostaną zmienne w zależności od wielu czynników sytuacyjnych.


Badania ankietowe od 4 zł.