Tag: medfile (2)

Uzyskiwanie przewagi rynkowej

Uzyskiwanie przewagi rynkowej spędza sen z powiek wszystkim przedsiębiorcom. Poszukują wciąż nowych rozwiązań i starają się wyprzedzać konkurencję, nigdy jednak nie zostawiając jej daleko w tyle. Stałe wysiłki zmierzające do podniesienia wydajności obejmują wszystkie najważniejsze elementy budowania przewag. Wśród nich uwzględnia się między innymi podnoszenie kwalifikacji pracowników i wyspecjalizowanie poszczególnych działów – co często polega na wyposażeniu w innowacyjny sprzęt i technologie. Także oprogramowanie komputerowe, pozwalające na sterowanie rozmaitymi procesami w przedsiębiorstwie, zyskało sobie miano niezwykle istotnego elementu rozwoju firmy.

Oprogramowanie komercyjne

Poszukując rozwiązań informatycznych, które wspomogłyby pracowników przedsiębiorstwa w osiąganiu jeszcze lepszych wyników rozważamy zwykle oprogramowanie pochodzące od standardowych dostawców software’u firmowego. Oprogramowanie komercyjne oferują w sieci giganci przemysłu IT, oprogramowanie dla firm to rynek, na którym niektóre korporacje mają już ugruntowaną opinię. Jednak pomimo zaufania, na jakie zasługuje tak długa obecność w branży, warto zastanowić się, czy rozwiązania oferowane przez te przedsiębiorstwa nie okażą się zanadto zachowawcze, niechętne epokowym pomysłom, nowościom.

Wspieraj rozwój!

Może się okazać, że to małe firmy, założone przez pełnych pasji do swej pracy informatyków-programistów tworzą aplikacje, których zastosowanie zrewolucjonizuje rynek w przyszłości. Wspierając takie inicjatywy przyczyniamy się do ogólnego postępu w branży, rozwoju technologii i wyprzedzamy konkurencję, która boi się przecierać ścieżki. Oprócz samego faktu wspierania rozwoju technologicznego interesującą opcją jest także możliwość zamówienia oprogramowania dokładnie dopasowanego do potrzeb firm, programów szytych na miarę. Zamawiając aplikacje medyczne albo aplikacje bazodanowe mamy do wyboru kilka dostępnych na rynku produktów – jednak nasi pracownicy będą musieli oswoić się z ich użytkowaniem, co czasowo mogłoby obniżyć standardy w firmie. Jeśli natomiast zdecydujemy się na oprogramowanie szyte na miarę, możemy zaprojektować żądane funkcje w oparciu o preferencje pracowników. To znacznie więcej, niż intuicyjność, oferowana przez producentów.

Garść dodatkowych korzyści

Preferencje w projektowaniu mogą skupiać się nawet na takich detalach, jak kolorystyka czy logotyp, które będą wyrażały indywidualność przedsiębiorstwa. Posiadanie oprogramowania szytego na miarę, np. CRM, może się okazać prestiżowym elementem składowym profesjonalnego wizerunku firmy. Także pracownicy zwrócą z pewnością uwagę na oprogramowanie na zamówienie, które odpowiada ich potrzebom, lepiej integrując się z firmą.


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - korzyści dla lekarzy i pacjentów

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej usprawnił przepływ informacji między lekarzami oraz znacząco podniósł zadowolenie pacjentów.

 

Czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

EDM, czyli dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej, to wszystkie dokumenty sporządzane przez lekarza dotyczące zdarzeń medycznych pacjenta oraz wystawiane dla pacjenta.

 

Na dokumentację medyczną składają się:

  • e-Recepty,
  • e-Skierowania,
  • e-Zwolnienia,
  • wyniki przeprowadzonych badań, wyniki laboratoryjne wraz z opisem,
  • zdarzenia medyczne - informacje na temat rozpoznanych urazów i chorób,
  • informacje dotyczące przyjęcia pacjenta do szpitala oraz przebiegu leczenia szpitalnego lub powody odmowy udzielenia świadczeń medycznych i przyjęcia na oddział szpitalny,
  • informacje dotyczące prowadzonego leczenia,
  • zalecenia lekarskie, leczenie oraz tryb życia,
  • wpisy do kart uodporniania dotyczące szczepień (np. szczepionka na Covid-19).

 

EDM - korzyści dla lekarzy

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pozwala na optymalizację czasu pracy lekarza. Ponieważ dane pacjenta oraz historia medyczna dostępne są w jednym miejscu, praca lekarza stała się zdecydowanie łatwiejsza. Przepływ danych na temat pacjenta między placówkami medycznymi sprawił, że lekarze mają dostęp do szeregu wcześniej niedostępnych informacji, a także większe możliwości wprowadzenia kompleksowego leczenia. EDM pozwala również na przekazywanie informacji między specjalistami, co jest szczególnie ważne u pacjentów, którzy pozostają pod stałą kontrolą wielu specjalistów.

 

Cyfryzacja dokumentacji medycznej eliminuje również ryzyko wystąpienia niechcianych pomyłek. W naszym programie dla gabinetu Medfile wprowadzamy wciąż nowe udogodnienia, aby prowadzenie dokumentacji medycznej było przyjemnością. Poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, jak gotowe formularze czy bazy leków staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom naszych klientów. Jeżeli szukasz nowoczesnego programu dla Twojego gabinetu lub chciałbyś zmienić swoje oprogramowanie, zapraszamy do zapoznania się z Medfile.

 

EDM - korzyści dla pacjentów

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to również wiele korzyści dla pacjentów, którzy nie muszą dłużej martwić się odzyskiwaniem dokumentacji z placówek medycznych i dostarczaniem jej na wizyty lekarskie. Pacjent może podjąć decyzje dotyczące ujawniania swoich danych oraz historii choroby. EDM podlega ustawie o ochronie danych osobowych, a wszystkie informacje przechowywane na serwerach oraz w chmurze muszą pozostać tajne.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna chroniona jest szeregiem zabezpieczeń, ryzyko dostępu osób trzecich do danych osobowych pacjenta jest więc minimalne. Cyfryzacja dokumentacji medycznej przyczynia się znacząco do poprawy komunikacji pomiędzy lekarzami, a dzięki temu minimalizuje ryzyko popełniania błędów. Dzięki EDM pacjent zyskał możliwość wglądu w swoje dane medyczne, historię choroby oraz dużo łatwiejszy dostęp do recept i skierowań.


Badania ankietowe od 4 zł.