Tag Archives: pomieszczenie fokusowni

Przebieg badania fokusowego

charakterystyka badania fokusowego

Przebieg badania fokusowego jest w sumie stosunkowo prosty, aczkolwiek warto przybliżyć tę kwestię, aby wszyscy nasi czytelnicy mogli dość dobrze zorientować się w zagadnieniu. Przede wszystkim więc musimy tutaj zacząć od tego, iż w pierwszej kolejności, należy określić cele badania, oraz jego zakres, co pozwoli nam na wytypowanie odpowiedniej grupy respondentów. Jak już było to powiedziane na łamach naszego serwisu,grupa respondentów powinna być tutaj dobrana zgodnie z tematyką badania, aby każdy z badanych posiadał stosowną wiedzę a przez to też był zdolny do wyrażania swoich opinii w toku prowadzonych badań.

KONTAKT