Monthly Archives: Kwiecień 2015

Otwarci na nowe technologie

computer-767776_640

Branża badawcza, do niedawna stanowiąca egzotyczny świat specjalistów, otwiera się na współpracę z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W krąg działań z tym związanych wpisuje się udostępnienie niektórych narzędzi branżowych wspomnianym instytucjom na prawach licencji.

Ostatnio w ofercie firm badawczych spotkać można licencje na oprogramowanie do CATI, czyli system informatyczny dedykowany obsłudze studia do wykonywania wspieranych komputerowo wywiadów telefonicznych (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to metoda pozyskiwania danych, dzięki której możliwy jest kontakt z respondentem w wybranym przez niego miejscu i czasie, a uzyskane odpowiedzi zostają zapisane bezpośrednio w systemie badawczym.

CATI versus ankiety papierowe

Zaletą metody jest także szybkość dostępu do danych po zakończeniu badania oraz możliwość stałego wglądu w statystyki badania w trakcie jego realizacji. W porównaniu do klasycznego wywiadu ankietowego z wykorzystaniem papierowego formularza, metoda pozwala zaoszczędzić czas, niezbędny przy wprowadzaniu zebranych w papierze danych do systemu. Oprócz tego nie istnieje w jej wypadku koszt druku kwestionariuszy oraz problem przechowywania dużych ilości papierowej dokumentacji. Zmienia także postać zagadnienie związane z ochroną danych osobowych, której należało przestrzegać w procesie niszczenia dokumentacji papierowej. Metoda CATI w porównaniu z metodą tradycyjnego wywiadu ankietowego jest zatem bardziej ekonomiczna – i ekologiczniejsza.

Możliwość zorganizowania własnego badania z wykorzystaniem tego narzędzia może mieć każdy, kto dysponuje komputerem z dostępem do Internetu i zestawem słuchawkowym – a także licencją wspomnianego oprogramowania do CATI.

Co daje licencja oprogramowania do CATI

Zakup licencji umożliwia administratorski dostęp do udostępnianego na serwerze firmy badawczej oprogramowania. Panel administratora umożliwia zakładanie kont ankieterskich oraz tworzenie interaktywnych kwestionariuszy ankietowych. W zależności od intencji i możliwości wybranego oprogramowania CATI możliwe jest tworzenie formularzy o różnym stopniu skomplikowania. Oprócz prostych ankiet o liniowej budowie istnieje możliwość wzbogacenia kwestionariusza o dane multimedialne (np. nagrania) oraz konstrukcji pytań w ten sposób, aby wybranie określonej odpowiedzi powodowało pojawienie się innego pytania niż w przypadku wyboru alternatywy. Można skonstruować pytania otwarte i zamknięte, pytania jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz wielostopniowe analizy, w których odpowiedzi są skalowane. W związku ze złożonym charakterem niektórych kwestionariuszy, warto upewnić się, że wybrane oprogramowanie do CATI wyposażone jest w moduł testowania logiki ankiety, który pomoże prześledzić wszystkie przejścia między pytaniami i umożliwi zmodyfikowanie wykrytych w ten sposób nieprawidłowości.

Co warto sprawdzić

Istotną kwestią jest także automatyczne tworzenie kopii zapasowej wszelkich zebranych danych na serwerze, co zapobiega utracie wyników badania w przypadku awarii sprzętu komputerowego. Dobre oprogramowania do CATI pozwala na wyeliminowanie błędnych wpisów poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie. Działa tak na przykład moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach.

Oprogramowanie do CATI dostępne na rynku zwykle jest kompatybilne z najpopularniejszymi przeglądarkami, niektóre systemy CATI są zintegrowane z systemami VOIP, a intuicyjny interfejs użytkownika także nie należy do rzadkości. Warto zwrócić uwagę na możliwość eksportowania wyników badania w formatach zapisu danych, które są nam znane, dzięki czemu dalsza praca z zebranym materiałem okaże się o wiele prostsza.

Co dają badania rynku?

Przebieg badania fokusowego

Umiejętność reagowania na zmiany to podstawa silnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Jednak tylko mając świadomość zachodzących zmian można na nie skutecznie reagować. Niezwykle ważnym aspektem przewagi rynkowej stają się więc prowadzone badania rynku.
Specyfika badań marketingowych łączy problematykę skupiającą się wokół marki, produktu, klienta i rynku. Pomiędzy tymi czterema elementami występuje wiele powiązań, które stają się przedmiotem badań marketingowych. Tego typu badania to na przykład:

  • Badanie pozycji marki w świadomości klientów i związanych z nią trendów;
  • Badanie skuteczności kampanii reklamowej;
  • Segmentacja rynku i określenie grupy docelowych odbiorców;
  • Badanie konkurencji i konkurencyjnych strategii rynkowych;
  • Badanie opinii klientów i zdefiniowanie ich zwyczajów zakupowych;
  • Insighty konsumenckie.

Prawie wszystkie wykonuje się z użyciem badań fokusowych. FGI to jedna z najlepszych metod badań marketingowych.

Skuteczna inwestycja

Badania rynku warto wykonywać systematycznie – pozwoli to śledzić na bieżąco rozwój sytuacji, a także w oparciu o odpowiednie metody umożliwi formułowanie prognoz na przyszłość. Tego typu działania stanowią podstawę racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie, dlatego liderzy branży często inwestują w badania marketingowe. Podejmując decyzję o wprowadzeniu na rynek nowego produktu warto na wstępie określić profil klienta, scharakteryzować grupę docelową i tak zaprojektować strategię produktu, by trafiała ona w zdefiniowany target. Badanie rynku pozwoli także przyjrzeć się strategiom stosowanym przez konkurencję – dzięki temu można uczyć się na cudzych błędach i korzystać ze sprawdzających się rozwiązań.

„Zrób to sam!” vs. „Zleć to nam!”

Ważnym krokiem jest podjęcie decyzji o zaufaniu wykwalifikowanej firmie badawczej lub samodzielnym przeprowadzeniu badania rynku. Proste badania możemy spróbować wykonać sami, jednak nawet nieskomplikowany research mocno obciąża pracowników nie posiadających odpowiednich kwalifikacji. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie badania pracownikom firmy badawczej, którzy oprócz niezbędnego doświadczenia dysponują specjalistycznym oprogramowaniem. Pomogą też dobrać odpowiednie metody i określą odpowiednią próbę badawczą, a także sformułują realne cele i pytania badawcze. Dzięki wyborowi najlepszej firmy badawczej unikniemy wielu pospolitych błędów badawczych, uzyskując rzetelne wyniki.

Wybór najlepszej firmy badawczej

Przy wyborze najlepszego realizatora badań marketingowych warto zwrócić uwagę na ugruntowaną pozycję firmy i doświadczenie jej pracowników. Można także zapoznać się z listą klientów firmy – stanowi ona dobrą rekomendację i pozwala zorientować się w specjalności badaczy. Dla przykładu firma badawcza, której klientami są podmioty branży medycznej z pewnością będzie dysponowała wypracowanymi narzędziami dedykowanymi dla analiz przeprowadzanych na potrzeby tego specyficznego rynku. Podobnie, firma, której klientami są instytucje rządowe, z pewnością okaże się wyspecjalizowana w badaniach ewaluacyjnych i innych popularnych wśród tej grupy odbiorców.
O kwalifikacjach firm wykonujących badania marketingowe świadczy również szeroki wachlarz realizowanych usług oraz odpowiednie wsparcie, którego pracownicy są w stanie udzielić zlecającemu badanie przy formułowaniu celów i założeń. Ważne są także aspekty techniczne i infrastruktura – warto wybrać firmę dysponującą własną salą fokusową i zatrudniającą doświadczonych moderatorów. Pierwszy kontakt także może zdecydować o wyborze najlepszej firmy badawczej.

Za co płacimy?

Oczywiście nie bez znaczenia jest także cennik oferowanych usług, jednak w związku z tym, że każde badanie ma indywidualny charakter, każde jest także osobno wyceniane. Warto porównać oferty kilku firm, pamiętając, że najniższa cena niekoniecznie gwarantuje rzetelność danych. Najniższe ceny uzyskują oferty, w których brak niejednokrotnie niezbędnych testów wartości danych. Idealna oferta powinna zatem gwarantować zastosowanie kilku metod badawczych, wzajemnie się weryfikujących, przy stosunkowo niskiej cenie. Uzyskane w ten sposób rzetelne dane wspomogą przedsiębiorstwo w projektowaniu decyzji na przyszłość.

KONTAKT