Monthly Archives: Lipiec 2013

Efektywność i wyniki badania

efektywność i wyniki badania fokusowego

Jednym z najbardziej istotnych aspektów prowadzonych badań fokusowych jest osiągnięcie możliwie jak najbardziej poprawnych wyników. W tym celu należy przeprowadzić badania na co najmniej trzech (zgodnie z podręcznikowymi twierdzeniami w tym zakresie) grupach liczących 6-8 osób dla każdego segmentu badanej grupy docelowej (grupy respondentów powinny być zawsze werbowane z grupy docelowej, której dotyczy konkretne zagadnienie).

Typy badań fokusowych

fokusownia4

Za każdym razem kiedy planowane jest przeprowadzanie badań jakościowych, w pierwszej kolejności należy starannie określić, czy w danym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie klasyczne badanie poprzez rozmowy jeden na jeden (wywiad pogłębiony), czy też rozsądnym wyborem będzie wywiad grupowy. Warto tutaj podkreślić, iż w przypadku wywiadu grupowego zyskujemy całkiem sporo zalet, między innymi takich, iż w ich wyniku mamy dość krótki czas pozyskiwania informacji, a dodatkowo możemy tutaj obserwować zachowania uczestników badania oraz ich wzajemnych relacji i interakcji, co przyczynia się do pogłębienia wyników badania.

Podstawowe zastosowania

podstawowe zastosowania badań fokusowych

Zogniskowane wywiady grupowe (inne określenie badań fokusowych), nie maja charakteru badań prowadzonych na grupach reprezentatywnych, bowiem jako badanie jakościowe, mają one zupełnie różne cele, niż metody badań ilościowych. Jeśli zaś chodzi o konkretne zastosowania tego rodzaju badań to przedstawiają się one następująco.

Przebieg badania fokusowego

charakterystyka badania fokusowego

Przebieg badania fokusowego jest w sumie stosunkowo prosty, aczkolwiek warto przybliżyć tę kwestię, aby wszyscy nasi czytelnicy mogli dość dobrze zorientować się w zagadnieniu. Przede wszystkim więc musimy tutaj zacząć od tego, iż w pierwszej kolejności, należy określić cele badania, oraz jego zakres, co pozwoli nam na wytypowanie odpowiedniej grupy respondentów. Jak już było to powiedziane na łamach naszego serwisu,grupa respondentów powinna być tutaj dobrana zgodnie z tematyką badania, aby każdy z badanych posiadał stosowną wiedzę a przez to też był zdolny do wyrażania swoich opinii w toku prowadzonych badań.

Krótka charakterystyka

Przebieg badania fokusowego

Badania fokusowe, czyli zogniskowany wywiad grupowy (ang. focus group interview) – to jedna z najnowocześniejszych metod badawczych, stosowanych przede wszystkim w badaniach jakościowych w psychologii, w badaniach społecznych, czy też badaniach marketingowych.

KONTAKT